Pokud jde o překládání oficia, emauzští #benediktini se moc nepřetrhli.

Vánoce - bez malých hodinek
http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:6f5d7e60-2591-11e2-8579-005056827e52

Temné hodinky (a z celého tridua právě jen ony)
http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:a0d9f380-5054-11e3-a739-005056827e52

A to je, zdá se, všechno. (O předkoncilních překladech částí breviáře pilně píšu diplomku.) #Emauzy #breviář