Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Emauzy OSB

Základní informace

Popis společenství

Pro všechny, kdo mají rádi toto opatství, založené Karlem IV. původně pro slovanské benediktiny-hlaholáše. Zakládací dekret byl vydán 21. listopadu 1347 v Norimberku. V době husitské zde vznikl jediný pokus o utrakvistický klášter, komunita se nakonec navrátila do katolické církve. V roce 1635 převzali opatství benediktini z Montserratu u Barcelony. V roce 1880 zde našli nové místo pro mateřský klášter nově vznikající benediktinské kongregace mniši vyhnaní z Beuronu. Za 2. světové války byl klášter nacisty zrušen, koncem války vybombardován spojenci. V roce 1945 se mniši vrátili, ovšem v roce 1950 byl klášter (jako všechny ostatní mužské komunity) rozpuštěn a zabrán komunistickým režimem. Část komunity žila v letech 1965-1990 v klášteře za hradbami Norcie v Itálii, v rodišti sv. Benedikta. V roce 1990  byl klášter emauzským benediktinům vrácen. V roce 1993 byla obnovena Císařská kaple, v roce 2003 byl znovuvysvěcen a začal být znovu užíván k bohoslužbám opatský kostel P. Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů (sv. Cyrila, sv. Metoděje, sv. Vojtěcha a sv. Prokopa).

www.emauzy.cz

 

Adresa společenství
www.signaly.cz/emauzy-osb
Správce
tina
Číslo společenství (ID)
55536