Emauzy OSB

Popis společenství

Pro všechny, kdo mají rádi toto opatství, založené Karlem IV. původně pro slovanské benediktiny-hlaholáše. Zakládací dekret byl vydán 21. listopadu 1347 v Norimberku. V době husitské zde vznikl…

Až zase při nějaké slávě (typicky nešpory výjimečně slavené veřejně a se zpěvem kvůli instalaci nového kanovníka nebo změně obsazení vedoucích posic) budou na Vyšehradě řečnit o dlouhé místní tradici slavení oficia, kterou dosvědčuje antifonář dochovaný v kapitulní knihovně, budu se smát pod fousy, protože je to antifonář pro mnišský cursus.
http://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=AIPDIG-VKP___MS_6________0ZVSHC8-cs

Napsat komentář »

z cyklu "co se teď děje u Gabriela":
koncertuje tam orchestr Berg
https://www.facebook.com/events/168986375275662/

Napsat komentář »

Emauzy na sklonku montserratské éry:

Album Benedictinum 1869: 18 mnichů, vesměs profesorů nebo bývalých profesorů na gymnáziu v Klatovech (tou dobou ještě opatstvím provozovaném) a zřejmě komplet kněží https://books.google.cz/books?id=bD9fAAAAcAAJ&pg=PA168#v=onepage&q&f=false

Album Benedictinum 1880: 11 mnichů https://books.google.cz/books?id=yjxGAAAAYAAJ&pg=PA513#v=onepage&q&f=false
Už je zaznamenáno, že Emauzy budou přebírat beuronští, a je podán přehled dosavadní historie kláštera.

Napsat komentář »

v rámci hromadění knižního mamonu jsem si pořídil
https://eos-verlag.de/necrologium-beuronense-1863-2018/
a říkal jsem si, že by se mohlo hodit dát o tom vědět, kdyby někdo potřeboval z knížky nějakou informaci nebo zvažoval, jestli má cenu si ji kupovat.

Není to nekrologium pro para/liturgické použití, řazené podle dnů v roce, ale práce historická - pro každý dům, který ke kongregaci patří nebo patřil, obsahuje seznam zemřelých bratří/sester seřazený podle data úmrtí. Emauzský oddíl končí úmrtím P. Damiána Berky.

dromedar

To má v záznamu uvedeno, ale je zanesen v emauzském oddílu. Systém jsem ještě beze zbytku nepochopil a je možné, že není beze zbytku důsledný.

tina

Svatý Pavel za Hradbami je klášter, do kterého bylo více mnichů "zapůjčeno" odjinud. Tak to možná bude tím. Dokonce to už vypadalo, že benediktini od sv. Pavla za Hradbami odejdou, už to bylo i rozhodnuté, ale na poslední chvíli se toto rozhodnutí podařilo zvrátit.

Zobrazit 6 komentářů »

Kdyby někdo stál o knihy Slovanského ústavu - mj. edici České bible hlaholské - v likvidačních slevách: https://www.kosmas.cz/nakladatelstvi/7033/slovansky-ustav-av-cr/

tina

Děkuji za upozornění, něco určitě koupím.

Zobrazit 1 komentář »

Národní knihovna, rukopis sig. XI.A.18 - částečně notovaná sbírka vybraných obřadů z benediktinského kláštera u sv. Mikuláše, tzn. "české emauzské komunity".
Obsah jsem zatím neviděl, ale až budu mít cestu, prozkoumám.
https://sources.cms.flu.cas.cz/src/index.php?s=v&cat=36&bookid=370&page=128

Napsat komentář »

z cyklu "co se teď děje u Gabriela": třeba alternativní divadlo
https://www.facebook.com/events/330776508303493/

tina

Díky za odkaz, je tam i odkaz na web nového majitele. Jsem zvědavá, jestli přijdou také s nějakými vlastními nápady. Zatím to vypadá, že kdokoliv si může prostory v areálu pronajmout (nedovedu odhadnout, zda cena je přiměřená, nemám srovnání) a uspořádat jakoukoliv akci.

dromedar

Už když to Cimex kupoval, tak avizovali, že plánují zatím jenom nějaké využití dočasného charakteru a to, kvůli čemu vlastně kupují, přijde až ve vzdálenější budoucnosti.
Každopádně stávající způsob využití se zdá naznačovat, že klášter nekoupili na zbourání ve prospěch nového "OREA Hotel Smíchov" nebo nějakého bytového komplexu, ale na rekonstrukci nebo "zužitkovávající přestavbu". Jinak by nedávalo smysl inzerovat a pronajímat ho jako atraktivní prostory, protože v každém, kdo tam pořádal nějakou akci, si zadělávají na potenciálního hlasitého odpůrce budoucího bourání.

tina

A řekli, kvůli čemu to vlastně kupují???

tina

Díky za odkaz, tak zdá se, že znají hodnotu a jedinečnost tohoto místa a nemají úmysl ho zničit.

Zobrazit 5 komentářů »
tina

Díky za odkaz!

dromedar

Speciálně o Emauzích tam moc detailů není (a o klášterech kongregace mimo ČR tam není skoro nic), ale i tak pro dromedáří zvědavost tuze zajímavé čtení.

tina

Ukázka z Ćokovace zde:
https://www.youtube.com/watch?v=Vs4SPxDUUo8
Záznam má na začátku datum 18. 11. 1989. To by odpovídalo tomu, že jsou tam jenom dva.

Zobrazit 3 komentáře »

https://books.google.cz/books?id=tmZkAAAAcAAJ&pg=PP2#v=onepage&q&f=false
tištěný pražský diecésní #breviář, vydání 1517,
notně opotřebovaný a počmáraný,
a na předním přídeští "ex libris Pauli Paminodae Montani ... abbatis monasterii Slavorum ... in Nova civitate pragensi"

Používali v té době diecésní breviář z nějakého důvodu i mniši? Používal ho Paimonidas jenom ve svém utrakvistickém období (kdy se možná chápal spíš jako utrakvistický klerik než jako mnich)? Měl diecésné breviář spíš jenom "v knihovně", než k modlení? Nevím - a asi nikdo neví - ale spojení daného výtisku s emauzským… Zobrazit více

https://books.google.cz/books?id=tmZkAAAAcAAJ&pg=PP2#v=onepage&q&f=false
tištěný pražský diecésní #breviář, vydání 1517,
notně opotřebovaný a počmáraný,
a na předním přídeští "ex libris Pauli Paminodae Montani ... abbatis monasterii Slavorum ... in Nova civitate pragensi"

Používali v té době diecésní breviář z nějakého důvodu i mniši? Používal ho Paimonidas jenom ve svém utrakvistickém období (kdy se možná chápal spíš jako utrakvistický klerik než jako mnich)? Měl diecésné breviář spíš jenom "v knihovně", než k modlení? Nevím - a asi nikdo neví - ale spojení daného výtisku s emauzským klášterem je každopádně zajímavé.

– upraveno
Napsat komentář »