život se nepočítá na množství nádechů a výdechů ,ale na okamžiky, které nám vyrazily dech...