Buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně, vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná.
(1.Kor. 15, 58)

Napsat komentář »

Více jest dáti nežli bráti.

Napsat komentář »

Pane, dej mi trpělivost, abych přijímal věci, které změnit nemohu; dej mi odvahu, abych měnil věci, které změnit mohu; a dej mi moudrost, abych jedny od druhých uměl odlišit.
(F. Ch. Oetinger)

Napsat komentář »