V odstavci 88 encykliky Laudato si' papež František píše: »Příroda jako celek nejen zjevuje Boha, ale je také místem jeho přítomnosti. Duch života přebývá v každém živém tvoru a volá nás, abychom s ním navázali vztah. Objevování této přítomnosti nás vede k tomu, abychom rozvíjeli “ekologické ctnosti”.« Cituje přitom dokument Národní konference biskupů Brazílie A Igreja e a Questão Ecológica z roku 1992, který zatím nemám k dispozici. Co myslíte, že by mohly být ty "ekologické ctnosti", o nichž se biskupové Brazílie zmiňují?
(Na obrázku požár v domorodé rezervaci Xingu)