Ekosignály

Popis společenství

Společenství Ekosignály přispívá k veřejné debatě o ekologických tématech. Jako mladí křesťané cítíme zodpovědnost za svět, který nám svěřil náš Otec, a proto chceme přiložit ruku k dílu.Máš nějaký…

Dnes začíná novéna k Panně Marii, Pomocnici křesťanů, jejíž liturgická památka připadá na stejný den jako výročí vydání encykliky Laudato si'.
Svatá Maria, Matko Boží a matko naše, pomáhej nám žít bratrství se všemi tvory a vnímat sounáležitost s celým stvořeným světem, jak nás k tomu Bůh Otec svým stvořitelským jednáním zve a Ježíš svým vykupitelským činem v Duchu svatém uschopňuje.

Napsat komentář »

Srdečně vás všechny zdravím a sdílím český překlad Společné modlitby pro Týden Laudato si' 2020, který s podporou Dikasteria pro integrální lidský rozvoj vydalo Globální katolické klimatické hnutí. Je zvlášť doporučena pro neděli 24.května. https://www.zitlaudatosi.cz/wp-content/uploads/2020/05/LS-t%C3%BDden-2020-CZ.png

Napsat komentář »
Zobrazit 1 komentář »

Od roku 2004 (tsunami v jihovýchodní Asii) je zcela normální, že se každý rok objeví několik přírodních katastrof.
Jen mě překvapuje, že se každý diví a málokdo si an to zvykl (kromě vědců, záchranářů a lidí, které to nejvíce zasáhlo)

Ohledně požárů, tak ty hoří pravidelně každý rok. Rozdíl je pouze ve velikosti a délce samotného hoření.
Jen loni hořelo v Kalifornii, ve Španělsku, Portugalsku, Řecku, na Sibiři a v Brazílii.
O spoustě požárech se ani nepíše např. v Africe a Asii).

Napsat komentář »

Celebrita mezi ekologickými zemědělci Slovenska:
Ing. Ján Šilinský:-) znáte ho?

– upraveno
KMirjam

Neznám

Zobrazit 1 komentář »

Udělat v jedné minutě tolik chyb, je prostě umění :-D
Ale přání je to milé :-)

Napsat komentář »