Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Ekosignály

Společenství Ekosignály přispívá k veřejné debatě o ekologických tématech. Jako mladí křesťané cítíme zodpovědnost za svět, který nám svěřil náš Otec, a proto chceme přiložit ruku k dílu.Máš nějaký nápad, jak přejít od slov k činům? Co ještě podnikat? Pak tu jsi určitě správně. Poděl se i ty se svými zkušenostmi, myšlenkami, nápady, výzvami na veřejné nástěnce nebo na blogu společenství. Každý příspěvek vítáme. Blogové příspěvky moderuje Mája @marievlckova  (můžete mi napsat vzkaz). Připravujeme video eko challenges (pokud by to byla tvoje parketa, kontaktuj Albína … Více o společenství »

Ekosignály

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc říjen

Ekosignály

Od 6. do 27. října probíhá ve Vatikánu Synoda o Amazonii. Klade si za cíl rozlišovat nové cesty pro církev a integrální ekologii. Připojme se k modlitbě.

Hans_von_Liechtenstein

Biopaliva u nás jsou spíše výhodným byznysem

Hans_von_Liechtenstein

Stává se v této ekosignálnické skupině, že jsou její členové dáváni za špatný příklad. Někteří uživatelé jejich články vyvěšují ve svých skupinách a označují je za něco, co nepatří mezi ty jejich (pocitově je označím jako „správné“) skupiny. Mrzí mě…

Ekosignály

Jako František

Ekosignály

Blíží se 4. říjen, svátek sv. Františka. Je to také den, kdy vrcholí ekumenická iniciativa nazvaná Čas stvoření. Nedávno jsme si uklidili prostředí kolem sebe, teď je čas uklidit si v duši. Se sv. Františkem je úzce spjatá chudoba. Co pro nás může…

Ekosignály

Udělám si čas

Ekosignály

Na sobotu připadá Celosvětový úklidový den, kdy si máme uvědomit, jak závažná je současná situace s množstvím vyprodukovaného odpadu, a hledat nová řešení. Vezmi kamaráda, členy rodiny, farnosti nebo sboru a ukliď černou skládku, o které víš. Můžeš…

luciferinka

V odstavci 88 encykliky Laudato si' papež František píše: »Příroda jako celek nejen zjevuje Boha, ale je také místem jeho přítomnosti. Duch života přebývá v každém živém tvoru a volá nás, abychom s ním navázali vztah. Objevování této přítomnosti nás vede k tomu, abychom rozvíjeli “ekologické ctnosti”.« Cituje přitom dokument Národní konference biskupů Brazílie A Igreja e a Questão Ecológica z roku 1992, který zatím nemám k dispozici. Co myslíte, že by mohly být ty "ekologické ctnosti", o nichž se biskupové Brazílie zmiňují?
(Na obrázku požár v domorodé rezervaci Xingu)

KMirjam Ekologie je věda o vztazích mezi organismy a vztazích organismů k jejich okolí. Rovnováhu této tajuplné propojenosti přírody člověk narušuje natolik, že se v ohrožení ocitá celý planetární ekosystém jehož je člověk součástí, a ohrožuje tak i samotnou existenci života na Zemi, Proto by měl člověk tyto vztahy zkoumat a na základě těchto poznatků se pokusit zmírnit katastrofální důsledky svého konzumního životního stylu, zacházení s půdou atd.
Toto úsilí které předpokládá zásadní změnu dosavadního způsobu života, může probíhat (přinejmenším) dvojím způsobem. Řekněme že nějaká ministerstva rozhodnou o podobě a rozsahu takové změny a nezbytná opatření direktivně předloží veřejnosti, která je začne pod výhrůžkami pokut a sankcí plnit. Druhá cesta může směřovat k témuž zkrátka tak, že člověk

KMirjam citlivý ke svému okolí, schopný vnímání krásna, vnímání právě toho, že příroda je místo, skrze něž se Bůh projevuje a současně jej "obývá", skrze nějž k nám mluví, že tento člověk je ochoten jen na základě této své osobní potřeby podstoupit oběť takové proměny.
Pak by se snad dalo mluvit o "ekologické ctnosti" jako o spontánní potřebě přinášení těchto obětí (protože jinak, než omezením spotřeby, majetku, a patrně dlouhodobého živoření, to nepůjde), které člověk přináší čistě proto, že má život a svět rád, a že mu na něm záleží.

Nevím, jestli je to tak míněno, ale nic jiného mě nenapadá. :)

Ekosignály

Úmysl modliteb s papežem na září

Ekosignály
Ekosignály
Ekosignály
Marie Vlčková

Jak jsem prožila Světový den modliteb za péči o stvoření

Marie Vlčková

1. září jsem letos prožila na přechodu pohoří Fagaraš v Rumunsku. Dravá, drsná, krásná příroda. Se slzami na krajíčku, odkázaná na Boží pomoc a podporu kamarádky, protože vlastní síly mi nestačily, modlila jsem se celým tělem, obětovala nepohodlí a…