Duchovní pro signály.cz

Popis společenství

Společenství kněží, reverendů, pastorů, řeholnic a řeholníků, kteří svůj život věnují duchovní službě a jsou ochotni se podílet na pastorační péči o uživatele signály.cz.

Nástěnka společenství je ti skryta.