Duchovní obnova pro mladé

pátek, 18. listopadu 2016 – 17:00   do   neděle, 20. listopadu 2016 – 15:00
Deštná
Kostelní 1

 

Srdečně bychom chtěli pozvat všechny mladé na naši první tak trošku před adventní

Duchovní obnovu pro mladé.

Uskuteční se: 18. - 20. 11. 2016.

Provázet nás bude P. Josef Gumenický (kaplan pro mládež Jindřichohradeckého vikariátu).

Téma se pojí ke končícímu Svatému roku milosrdenství. Právě tento víkend končí oficiální církevní rok Božího milosrdenství. Náš život by neměl být na tuto oblast zaměřen jen v určeném roce. A právě protože by zde měl být mnohem větší přesah, proto tedy naše setkání nese název: ZŮSTAT MILOSRDNÍ.

 

Biblický citát, ze kterého vycházíme je následující: Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Lk 6, 36

 

Spodní hranice setkání je 14 let. (V případě mladších zájemců se dá udělat výjimka.)


Přihlašování je možné přes email (destenskespolco@gmail.com) nebo ideálně přes tento formulář:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRTxsfQ2ELjA6RcHj24Cpd0kB2RjEOqr8Yn3sK3PZhsk3ORg/viewform Uzávěrka přihlášek je 17. 11. 2016 přesně ve 12 hodin!


Událost je možné sledovat na Facebooku: 

https://www.facebook.com/events/1789918127917072/ 
Zde jsou průběžně uveřejňovány aktuální informace; písně, které se budou zpívat apod. Pokud se nezměnila situace, tak do události mohou nahlížet i ti, kteří nemají FB. (Stejné informace se pokusím sdílet i zde.)


Podrobnosti
Vložila: pichka
Vloženo: 27. 10. 2016
Upraveno: 27. 10. 2016

Modleme se za všechny, kteří tuto duchovní obnovu připravují.

Modleme se nejen za hl. organizátorku, ale i za další tiché, úžasné pomocníky v pozadí. Modleme se za kněze, kuchařku a její pomocníky, techniky, hudebníky, animátory. Prosíme dej jim sílu k jejich službě. Prosím ať svou službu vykonávají s láskou.
Prosíme za láskyplné, pokojné vztahy mezi organizátory :)


https://www.youtube.com/watch?v=VtlXfLsfakc

28-10-2016
POUZE TY

Modleme se za duchovní obnovu, aby byla skutečným setkáním s Tebou, náš Pane.
Prosíme, aby to nebylo jen lidské setkání plné tlachů, ale aby mělo hloubku a aby si byl uprostřed nás.

Prosíme za všechny účastníky, aby se s Tebou opravdu setkali, poznali v plnosti Tvou lásku. Prosíme, aby byli schopni Ti důvěřovat, plně se Ti odevzdat a následovat Tě.


https://www.youtube.com/watch?v=CmYasYOYe4c

Tentokráte se jedná Žalm 122
Modleme se za celé nadcházející setkání, aby bylo plné radosti ze setkání s naším Pánem. :) ♥
A také aby bylo plné pokoje, aby každý z účastníků pocítíl, že mu Bůh říká: Budiž v Tobě pokoj!
https://www.youtube.com/watch?v=1Kaa7L9X58I

25-10-2016
https://www.youtube.com/watch?v=hHqc9IbiPg8
Učíme se novým písním a zároveň se modlíme za blížící se duchovní obnovu :-)

Další song, který vzešel od hudebníků :) Tak jak už je naším zvykem..modleme se skrze hudbu za blížící se duchovní obnovu :)
https://www.youtube.com/watch?v=z3xyuyoJqeI

Již brzy bližší informace k duchovní obnově. Těšte se :) Mezitím si můžete poslechnout píseň, kterou bychom se mohli naučit, abychom potěšili Jožu. Říkal, že ji má moc rád :) Tak či tak, je měsíc říjen a tento měsíc na naší přímluvkyni Pannu Marii vzpomínáme poněkud víc :)
https://www.youtube.com/watch?v=HqXonR8rfJ0