dromedar

dromedar / Jakub Pavlík

"Zpívejte Hospodinu píseň novou: nebť jest učinil divné věci." :)
( #Žalm 97,1 )

– upraveno
maxmilianrex

Máte to nějak tradicionalisticky očíslované. Dle ekumenické církve je to žalm 98.
On bude soudit svět spravedlivě a národy podle práva.

dromedar

@maxmilianrex A to jsem se ještě včera díval, abych měl dnes obvyklé hebrejské číslování - a stejně jsem se podíval špatně.

Zobrazit 3 komentáře »