#breviář, #denní+modlitba+církve

Breviář je pro osoby za(vy)svěcené a pro ty, kdo si na ně hrají... ?

dromedar

U nás ve farnosti je tradice - nevím, jak dlouhá, pamatuji si zhruba posledních pět let - že se na Bílou sobotu ráno u Božího hrobu ve farním kostele slaví ranní chvály. Snad je přesnější říci modlí se než slaví se, protože pokud jde o vnější…