ze Křtu Páně

Vojtěch Hýbl (VVRH)

180107.doc Iz 55,1-11 1Jan 5,1-9; Mk 1,6-11 Všemohoucí, věčný Bože, tys slavnostně prohlásil, že Kristus je tvůj milovaný Syn,když na něj při křtuvřeceJordánu sestou-pil Duch sv.;dej,ať všichni,které jsi přijal za syny a dal jim nový život z vody a…