Svátek Sv. Rodiny a poděkování za uplynulý rok

Vojtěch Hýbl (VVRH)

171231.doc Gn 15, 1-6; 21, 1-3 Žid 11, 8-19; Lk 2, 22-40 Posiluj nás, Bože, ať v každodenním životě následujeme příklad svaté Rodiny a svůj pozemský domov naplňujeme společenstvím lásky, abychom v nebeském domově dosáhli věčné odměny a radosti.…