2. neděle adventní a celý týden

Vojtěch Hýbl (VVRH)

171210.doc Všemohoucí a milosrdný Bože, spěcháme vstříc tvému Synu a prosíme tě: 1.čt.: Iz 40,1-11 2.čt.: 2Petr 3,8-14 Ev.: Mk 1,1-8 nedopusť, aby nám stály v cestě pozemské zájmy, ale ať nebeská moudrost zúrodní naše nitro, abychom došli k věčnému…