1.advent2017

Vojtěch Hýbl (VVRH)

171203.doc Infolist farností Drahotuše,Partutovice a Potštát Neděle 3. prosince 2017– 1. adventní, sv. Mikuláš a sv. Barbora 1.čt.: Iz 63,16-64,7 2.čt.: 1Kor 1,3-9 Ev.: Mk 13,33-37 Všemohoucí Bože, očekáváme příchod našeho Pána Ježíše Krista a…