Kristus Král a poslední týden církevního roku

Vojtěch Hýbl (VVRH)

171126-1.doc Ez 34,11-17; 1Kor 15,20-28; Mt 25,31-46 Všemohoucí, věčný Bože, tys dal svému milovanému Synu všechnu moc na nebi i na zemi, aby byl Králem všeho tvorstva; dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem z otroctví hříchu,poznává tvou slávu,…