33. mezi dobami

Vojtěch Hýbl (VVRH)

171119.doc Př 31,10 a násl.; 1Sol 5, 1-6; Mt 25,14-30 Věčný Bože, ty jsi původce všeho dobra; vyslyš naše prosby a dej, ať služba tobě je naší stálou radostí, neboť opravdové štěstí člověka je v tom, že ti může celým svým životem sloužit. zakopaná…