32. týden mezidobní

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Infolist s dodatečnou opravou chyb si můžete klidně pročíst: 171112.doc Všemohoucí a milosrdný Bože, dej nám sílu překonávat všechno, co se nám staví do cesty, ať ti můžeme bez vnitřních i vnějších Mdr 6, 12-16; 1Sol 4,13-18; Mt 25,1-13 překážek…