31. během roku

Vojtěch Hýbl (VVRH)

171105.doc Mal 1,14; 2,2-10; 1Sol 2,7-13 Mt 23,1-12 Všemohoucí a milosrdný Bože, ty nám dáváš všechnu potřebnou milost, abychom ti mohli správně a věrně sloužit; zbav nás všeho, co nám brání v plnění tohoto našeho poslání, ať bezpečně směřujeme k…