"Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný."
Jan 3:16

http://www.youtube.com/watch?v=XQ7oAhYNEhg