Signály.cz - výběr z blogů

Popis společenství

Členové společenství zajišťují, aby na hlavní stránce signály.cz vycházel pravidelný výběr z blogů. 

Nástěnka společenství je ti skryta.