Diskuzní společenství Růženec

Společenství zetlelo, protože v něm nebyla žádná aktivita po více jak šest měsíců.

Popis společenství

... v kterého věříme.

Napsat komentář »

Uz ste o tom poculi ?
> # #
> # # (Ja uz som to dostal druhy raz, ale v trochu inej podobe. Vraj to pochadza z
> # # Medzugoria)
> # # * ** *
> # #
> # # SVETELNÁ REŤAZ
> # #
> # # Prosím rozposielajte to ďalej a ďalej a ďalej a ďalej... nech toto číta
> # # každé oko a rozširuje každá ruka na celom svete. Toto sve-telné prepojenie v
> # # jednom okamžiku je veľmi dôležité. Naozaj!!!
> # #
> # # Dostala sa mi naliehavá prosba Ježišovej Matky Panny Márie, aby sme sa v
> # # jeden deň, jednu hodinu a jednu minútu spojili v modlitbe… Zobrazit více

Uz ste o tom poculi ?
> # #
> # # (Ja uz som to dostal druhy raz, ale v trochu inej podobe. Vraj to pochadza z
> # # Medzugoria)
> # # * ** *
> # #
> # # SVETELNÁ REŤAZ
> # #
> # # Prosím rozposielajte to ďalej a ďalej a ďalej a ďalej... nech toto číta
> # # každé oko a rozširuje každá ruka na celom svete. Toto sve-telné prepojenie v
> # # jednom okamžiku je veľmi dôležité. Naozaj!!!
> # #
> # # Dostala sa mi naliehavá prosba Ježišovej Matky Panny Márie, aby sme sa v
> # # jeden deň, jednu hodinu a jednu minútu spojili v modlitbe ruženca za
> # # záchranu ľudí a planéty. Matka Božia nám dala čas 3 až 6 mesiacov na
> # # prípravu tejto reťaze lásky a prosí o rozšírenie tejto prosby do celého
> # # sveta. Začali sme pracovať a vybrali ako najvhodnejší termín pre splnenie
> # # prosby našej Nebes-kej Matky *12. septembra 2010 o 21.30 hod.*
> # #
> # # V tento deň a v túto hodinu sa spojme všetci v modlitbe svätého ruženca. Kto
> # # sa nebude môcť v túto hodinu uchýliť do samoty a pokoja, nech sa pripojí
> # # aspoň duchovne krátkou modlitbou. Iný spôsob, ako sa pripojiť do svetelnej
> # # reťaze pre záchranu duší a Zeme, je čítať si v Písme svätom o umučení a
> # # smrti nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Je dôležité, aby sme sa týmto spôsobom
> # # spojili presne v túto hodinu (12.9.2010 v 21.30) - modlitba by mala trvať 30
> # # minút. Takto vytvoríme obrovskú svetelnú vlnu, veľmi silný zdroj pozitívnej
> # # energie.
> # #
> # # *NALIEHAVÁ PROSBA PANNY MÁRIE *
> # #
> # # Drahí a milovaní, deti moje!
> # #
> # # V tejto poslednej dobe, keď svet a ľudia tonú v stále hustejšej temnote,
> # # kedy temnota obklopuje vašu Zem, a hrdúsi deti nevedomosťou ľahostajnosti a
> # # strachom, volám ku vám, počúvajte môj hlas plný úzkostí a starostí o vás.
> # # Páchnuci dych Zlého prenikol i do sŕdc verných duší.
> # #
> # # Starosť o chlieb váš každodenný vám zabraňuje pozdvihnúť svoj zrak k Nebu a
> # # svoje srdcia k Bohu; zaspávate vysilení, omdlievajúci a netušíte ako veľmi
> # # potrebujete byť práve teraz, v tejto dobe bdelými a čulými. Deti moje drahé,
> # # počúvajte môj hlas! Pomôžte mi, pripojte sa k mojim prosbám a modlitbám za
> # # vás a vašu planétu Zem. Váš hlas, náš spoločný hlas, hlas tisícov a tisícov
> # # mojich detí spojených s hlasom vašej Nebeskej Matky po celej zemeguli
> # # prerazí ťažký, temný príklop, ktorý vás dusí, ničí vašu planétu, stavia
> # # hradby medzi vás a milosrdnú Božiu Lásku.
> # #
> # # Deti moje, volám vás, aby ste sa spojili do jednej veľkej reťaze v modlitbe
> # # a pokore. Omdlievate a uspávate nie len starosťami o hmotný život, ste
> # # ukolísavaní aj falošnými náukami, ktoré vám bránia poznať pravdu a brániť sa
> # # Zlému. Deti moje, vytvorte v jeden deň, v jednu hodinu a jednu minútu na
> # # celom svete svetelnú reťaz; každý z vás nech je jednou čiastočkou reťaze,
> # # ktorá spúta Zlého. Vyšlite mocný záblesk svetla a lásky pre Zem, pre vás,
> # # pre celý svet, pre túto dobu. Rozposielajte moje želanie do celého sveta,
> # # preložte do mnohých jazykov, rozširujte s najväčším úsilím, obetavosťou a
> # # láskou túto moju pokornú prosbu k vám. Žijete posledné časy, hmota a jej
> # # pozlátko vás uväznilo v jednosmernom myslení - len mať a nie byť. A zatiaľ
> # # vám ide o to BYŤ!
> # #
> # # Byť a žiť i naďalej. Zanechajte pachtenie sa za pozlátkom. Úpenlivo vás
> # # prosím, deti moje milované, pomôžte mi! Vy neviete a nevidíte aký krutý boj
> # # vo vyšších rovinách prebieha, je to boj temnoty o vaše duše, o vaše životy a
> # # slobodu, o vašu Zem, ktorá je posvätená životom a utrpením Kristovým.
> # # Nezáleží na tom, akého ste vyznania, akú vieru praktizujete, stačí vaša
> # # osobná túžba pomôcť. Všetky ste moje deti. Aspoň pre túto chvíľu sa spojte
> # # navzdory všetkému, čo vás rozdeľuje. Deti moje, som a budem stále uprostred
> # # vás. Potrebujem vás, pomôžte mi!
> # #
> # # Som Vaša Nebeská Matka, Vaša Orodovnica.

juniper

prý je to podvod a pochází to asi z dílna new age

Zobrazit 1 komentář »

a požehnaný je plod života Tvého Ježíš

Napsat komentář »

požehnaná jsi mezi ženami

Napsat komentář »

Pán s Tebou

Napsat komentář »

milosti plná

Napsat komentář »

Ave Maria..........

Napsat komentář »

ale zbav nás od zlého

Napsat komentář »

ale neuveď nás v pokušení..

Napsat komentář »