Duchovní rozměr patří k člověku.
Nevěřící jej potlačují až k zakrnění.
A potlačují jej ze slabosti.
Skutečně silní lidé si na nic nemusí hrát.
Jsou silní i jako sluhové.
Jsem sluha Ježíše, protože mi hoří plamen v srdci
a nelze jej uhasit.
Bohudík.