Diskuzní společenství Peklo existuje!

Společenství zetlelo, protože v něm nebyla žádná aktivita po více jak šest měsíců.

Popis společenství

Dnes málo slyšíme o posledních věcech člověka.Katechismus o tom hovoří jednoznačně,jenže jak to vypadá ve skutečnosti?Kolikrát jsme slyšeli o nebi,očistci,pekle?V pohřebních obřadech nové liturgie se…

Carol Zaleski (Otherworld Journeys – Cesty na onen svět, 1988) zkoumala případy středověkých zkušeností blízkosti smrti. Zjistila, že vypravěči byli posedlí pekelnou bolestí a živě popisovali, jak byli pojídáni draky a napadáni hady a ropuchami. Nechyběly zprávy o „mostech zkoušky“, kdy byla daná osoba podrobena zkoušce, aby jí bylo umožněno přejít na druhou stranu. Tyto zprávy působí jako jasný odraz kulturních vlivů. Ať již jde o cokoli, nejsou pouhým doslovným popisem života po životě. Mnozí tvrdí, že zkušenosti blízkosti smrti neukazují, jaký je život po smrti, protože subjekty nejsou po… Zobrazit více

Carol Zaleski (Otherworld Journeys – Cesty na onen svět, 1988) zkoumala případy středověkých zkušeností blízkosti smrti. Zjistila, že vypravěči byli posedlí pekelnou bolestí a živě popisovali, jak byli pojídáni draky a napadáni hady a ropuchami. Nechyběly zprávy o „mostech zkoušky“, kdy byla daná osoba podrobena zkoušce, aby jí bylo umožněno přejít na druhou stranu. Tyto zprávy působí jako jasný odraz kulturních vlivů. Ať již jde o cokoli, nejsou pouhým doslovným popisem života po životě. Mnozí tvrdí, že zkušenosti blízkosti smrti neukazují, jaký je život po smrti, protože subjekty nejsou po smrti, ale blízko smrti.
Z hlediska církve a osobní víry v Boha - je to slepá cesta.
Spíše se jedná o úpadek víry ve vzkříšení než o "vědecké důkazy", když si lidé pomáhají takovými berličkami.
Jestliže někdo něco takového prožil a změnilo ho to, Bohu díky, dostal další šanci. Ale je mnoho těch, kteří nic neprožili nebo se tím nezměnili...

MarunKa1

Neměla jsem na mysli, že zkušenosti blízkosti smrti ukazují, jaký je život po smrti, ale jen to že museli komunikovat s Někým kdo žije (ať už s tím Zlým, nebo s Bohem), že to není jen o fyziologii, která se dá nějak přirozeně vysvětlit, protože ty zkušenosti z blízkosti smrti jsou skoro stále o tom samém-probíhá jim"film " jejich života a přidává se k tomu poznání co bylo dobré a kam je to nyní vede.., co bylo zlé a kam je to vede.. Ale hodnotit podle toho, jaké to bude po smrti a brát to víc než bibli, která mluví "jen" o vzkříšení z mrtvých o věčném životě (a nepopisuje se o moc víc) tak to jsem nemyslela. Člověk nepotřebuje tuto "berličku", aby věřil. (Ale někomu to může pomoct. V horším případě zmást. Nebo vést k hledat vysvětlitelných důkazů).
Jak píšete, o těch kteří měli zkušenost, že byli pojídáni draky, hady ,ropuchami, tak tam jde jmyslím jistojistě těžkko něco jasně vydedukovat. Jedno z možného, myslím si (být to tak zdaleka nemusí) může být, že jsou to jiné podoby Zlého. (Některé světce za jejich života unášel "pes"(podoba Zlého) myslím, že sv. Arabku). Marie Simeova(možná to jméno nepíši dobře) tak její setkávání se z dušemi v očistci bylo často o setkání s např. s ropuchou:) prostě tam zůstalo něco z hříchu, proto takové podoby. Ale to jsou úvahy, které se možná na internet ne příliš hodí.

Zobrazit 1 komentář »

Vy jste lékař a znáte mnohé věci podrobněji. Něco jsem se ale dočetla tedy i v tom odkazu, který jste sem dal. Přečetla jsem to celé, jen mě na závěr trochu překvapil zdroj z kterého je to uvedené: Velká kniha magie a čarování..To bych jako věrohodný zdroj moc nebrala.
Dále také ono nejde zdaleka jen o výpovědi Moodyho, ten odkaz který jsem tam dala (a mnoho dalších) je už z jiných "soudků".
Ti lidé kteří mluví na tom videu, ( 28.8. ) o tom mluví tak zůčasněně, že málokdo by asi pochyboval o tom že to skutečně neprožily. Kdo by ale myslel, že existuje i fyziologické vysvětlení, pak těžko… Zobrazit více

Vy jste lékař a znáte mnohé věci podrobněji. Něco jsem se ale dočetla tedy i v tom odkazu, který jste sem dal. Přečetla jsem to celé, jen mě na závěr trochu překvapil zdroj z kterého je to uvedené: Velká kniha magie a čarování..To bych jako věrohodný zdroj moc nebrala.
Dále také ono nejde zdaleka jen o výpovědi Moodyho, ten odkaz který jsem tam dala (a mnoho dalších) je už z jiných "soudků".
Ti lidé kteří mluví na tom videu, ( 28.8. ) o tom mluví tak zůčasněně, že málokdo by asi pochyboval o tom že to skutečně neprožily. Kdo by ale myslel, že existuje i fyziologické vysvětlení, pak těžko ale vysvětlí to, proč Ti lidé pokud by měli jen nějaké halucinace, nebo něco podobného, proč by to změnilo jejich život pozitivně. Proč jim např. toto nasměrování už vydželo celý život. Pokud to byl chvilkový pozitivní, či negativní zažitek, proč potom Ti lidé ve svých svědectvých které vydávají třeba po mnoha letech stále mluví o nepřectavitelné lásce, nebo nepředstavitelném zlu. Mozek, který už vykazuje horší schopnosti, jím "načte" jejich život? A hlavně je zajímavé, proč ty zkušenosti které udělají jsou z jejich života pravdivé. Neslyšela jsem, že by někdo měl zážitek , který v jeho životě nebyl pravdivý. Dodává to na věrohodnosti, protože pokud by mluvily "z cesty" dalo by se snad uvažovat o tom, že není něco v pořádku.
Ten člověk který ten článek ve Vašem odkazu psal myslím věřící nebyl, protože takové úvahy jako,- citace:
"Další velký krok k objasnění toho, co přijde po smrti, je učiněn. Otázkou je, zda si všichni bez rozdílu přejí, aby život po smrti nějakým způsobem pokračoval". (to je úvaha, která nemůže nic ovlivnit, protože -tak jak tak- je lidská duše nesmrtelná)
Tu knihu Kazatel, konkrétně verš 5 tu cituje na různých místech kde kdo,ale myslí, že si to každý vykládá nějak po svém a docela by to chtělo, aby někdo znalý teologie tento verš víc objasnil. Kniha kazatel je taková trochu zvláštní:) Najdete tam např:" Marnost nad marnost, všechno je marnost". Závěr si můžem udělat klidně takový: "Nic nemá cenu". A přesto platí, že P.Ježíš nám přinesl hojnost života.
V Písmu je jen to, co nám Bůh chtěl zjevit.- A tak nám nezjevil, jak to vypadá když duše přichází do nebe, nezjevil nám ani jak to vypadá, když se odděluje duše od těla..
Ale je zajímavé co píší dál v tom Vašem odkazu:
"Vše je ve stavu dalšího zkoumání. Potřebujeme další poznatky a definitivní studii, jež potvrdí, že lidská mysl je opravdu produktem mozku nebo že se jedná o samostatnou entitu".
Mám pocit, že tady stojí před lidskou duší. Rozum(stejně jako vůle a cit) patří ke schopnostem DUŠE.. tedy Ti lidě jsou i po své "smrti" schopni "myslet", pamatovat si..nic se z těchto schopností které měli "za živa" nestratilo..i když mozek už vynechává.

znova2010

Máte pravdu. Jen jsem narychlo hledal, co se píše na internetu. Kniha magie a čarování není jistě odpovídající literatura.
Je pravdou, že o zážitcích v situacích po reanimaci se píše i v odborné lékařské literatuře. Bere se to ale spíše jako fyziologický jev.

Zobrazit 1 komentář »

Nebytí - má v sobě potenci bytí; bytí, které bylo nebo bude. Jestliže Bůh vložil do člověka nesmrtelnou duši, jak tato duše může nebýt, když má podíl na věčném Božím bytí? Krásně píše staryvlk v příspěvku o duši.

Napsat komentář »

PEKLO = STAV ČLOVĚKA, KTERÝ SE ROZPADNE V PRACH, NIC NEVÍ A NEVNÍMÁ A NIKDY NEPOVSTANE K ŽIVOTU. tak podle této věty peklo neexistuje. Copak jsou v pekle lidi, kteří NIC neví?! Ježíš o pekle a věčném zavržení hovoří jasně.

MarunKa1

Tak to mám radost, že to může přinést dobré. Já když jsem to viděla, tak mi to také hodně dalo.

znova2010

Takových videí je víc.
Nevím ale, do jaké míry je možno výpovědi (ala Moody) brát relevantně, ti lidi totiž nebyli zcela mrtví. Pojem klinická smrt medicína nezná, odpovídající termín je hluboké koma (event. kardiopulmonální zástava).
V Písmu je krom Ježíše popsaných více případů lidí zemřelých a zpět k oživlých (Mt 9:18, pak známý Lazar...) Ale neslyšel jsem, že by se dochovalo, že by Ti lidé něco popisovali, co vnímali a jak to bylo. Ani sám Pán Ježíš po zmrtvýchvstání nevypověděl nic, co by bylo zaznamenáno. A jak se píše v Kazateli: "Mrtví nevědí shola nic. Kaz. 9:5"
Sám jsem se setkal s popisy zážitků lidí probuzených z komatu. Tedy jen ve dvou případech, a byly popsány jako velmi příjemné. Existuje ale i fyziologické vysvětlení.
http://fos.tym.cz/view.php?cisloclanku=2008090039

http://scienceworld.cz/clovek/zazitky-blizko-smrti-koktejl-adrenalinu-a-endorfinu-5668

Zobrazit 8 komentářů »

Přemýšlel jsem o tom, jak by to vypadalo, kdyby se texty o pekle braly doslovně.
Představil jsem si tedy neurčité místo, kde jsou po celou věčnost zatracení lidé, kteří jsou spalováni neuhasínajícím ohněm. (Musejí mít tedy tělo takové konsistence, že je onen oheň pálí, ale jejich tělo nespálí.) Dále tělo, takových zatracených lidí musí mít tělo, které věčně žere červ, který je také nesmrtelný. (Musejí mít tedy tělo takové konsistence, že i když je žere červ, neubývá jim tělo, či jim dorůstá to, co červ sežere.) Tito lidé po celou věčnost křičí a skřípou zuby. Jelikož jsou tito lidé výstrahou… Zobrazit více

Přemýšlel jsem o tom, jak by to vypadalo, kdyby se texty o pekle braly doslovně.
Představil jsem si tedy neurčité místo, kde jsou po celou věčnost zatracení lidé, kteří jsou spalováni neuhasínajícím ohněm. (Musejí mít tedy tělo takové konsistence, že je onen oheň pálí, ale jejich tělo nespálí.) Dále tělo, takových zatracených lidí musí mít tělo, které věčně žere červ, který je také nesmrtelný. (Musejí mít tedy tělo takové konsistence, že i když je žere červ, neubývá jim tělo, či jim dorůstá to, co červ sežere.) Tito lidé po celou věčnost křičí a skřípou zuby. Jelikož jsou tito lidé výstrahou všemu tvorstvu, představuji si, že o nich spasení lidé vědí a mají informace o jejich stavu. Znamená to tedy, že po celou věčnost se spasení dívají na věčně zatracené a jejich muka.
Už té představy raději nechám, protože mi nejde představit si Boha, jak po létech říká spaseným lidem: „Vidíte ty zatracené lidi, už se smaží v ohni a hlodá je červ 5 000 000 let a jejich muka nikdy neskončí.“ Jeden ze spasených se zeptá: „A to jen proto, že jeden krátký lidský život hřešili, a odmítli přijmout Tvoji milost?“ „Ano“, odpoví láskyplný Bůh.

To raději zůstanu u víry, která chápe biblické texty o pekle obrazně a věří tomu, že –
PEKLO = STAV ČLOVĚKA, KTERÝ SE ROZPADNE V PRACH, NIC NEVÍ A NEVNÍMÁ A NIKDY NEPOVSTANE K ŽIVOTU.

Napsat komentář »

Luis: Můj názor:
Nelíbí se mi ta kombinace po sobě, mám pak obavu, že první dva pojmy chápeme rozdílně.
Myslet pozitvně je vpořádku, spoléhat na sebe z pohledu věřícího tak super není, ale spoléhat na Boha a vyvýjet iniciativu je správné a NewAge je shit, takže je jedno jestli ho zařadím do okultismu nebo ne..

Luis

Díky za tvou reakci. Je to vlastně takový o Bohu bez Boha, protože na prvním místě stojí tvoje myšlení. Alespoň, že jsem na to přišel včas, než jsem se z toho zbláznil, nebo lépe řečeno odvrátil se od křesťanství. 7:-|

Eva66

Sebezdokonalovací techniky pochází z new age. Vlastní mocí-bez Boha docílit harmonie. To nemá nic společné s křesťanstvím. V modlitbě se toho zřekni a odevzdej Ježíši.

Zobrazit 11 komentářů »

Měl bych jednu otázku. Je pozitivní myšlení, spoléhání se sama na sebe a NewAge okultizmus? B-)

Napsat komentář »

Nevěříme v Peklo... ani v Nebe.. a rozptýlit se dáme děvčaty (zpívá P. Dobeš v jedné písničce). Jenže jsme (nebo chceme být) křesťané, pro které je životní úkol dojít spásy, td. dojít do Nebe . A Peklo je právě jeho opakem. Pokud nevěříme v Peklo, pak nevěříme ani v Nebe a ve Spásu jako dar. Aspoň tak to chápu. Nevím, jestli mám věřit v Ďábla a čerty rohaté.
Když jsem byl nedávno (poprvé v životě) u katolické zpovědi, položil jsem potom knězi tuhle otázku: Co nebo kdo je Ďábel. Odpověděl mi něco, co mne udivilo, protože to je v přímém rozporu s tím, co mi tvrdili mí evangeličtí přátelé i… Zobrazit více

Nevěříme v Peklo... ani v Nebe.. a rozptýlit se dáme děvčaty (zpívá P. Dobeš v jedné písničce). Jenže jsme (nebo chceme být) křesťané, pro které je životní úkol dojít spásy, td. dojít do Nebe . A Peklo je právě jeho opakem. Pokud nevěříme v Peklo, pak nevěříme ani v Nebe a ve Spásu jako dar. Aspoň tak to chápu. Nevím, jestli mám věřit v Ďábla a čerty rohaté.
Když jsem byl nedávno (poprvé v životě) u katolické zpovědi, položil jsem potom knězi tuhle otázku: Co nebo kdo je Ďábel. Odpověděl mi něco, co mne udivilo, protože to je v přímém rozporu s tím, co mi tvrdili mí evangeličtí přátelé i celá řada jiných kněží - totiž že Ďábel je jen symbol zla, asi jako zubatá s kosou je jen symbol smrti. Přitom v Bibli je Ďábel opakovaně líčen jako postava (která má i tu drzost jednat s Pánem Ježíšem)

ViZ

v čerty rohaté nevěřte, v existenci osobního Zla ano. Ale nedívejte se v první řadě na Zlého (zlo fascinuje víc nežli dobro) ale na Ježíše Krista, který nám dává vítězit vůči mocnostem Zla (ďáblovi a jeho následovníkům). To Vám také říkám, jako katolický kněz. Neznám toho spolubratra, ale buď je mimo, nebo jste ho nepochopil správně (možná Vás on nepochopil správně, pokud jste spou mluvili v němčině). Radujme se spíše ze smíření, které jste mohl přijmout (a možná i prožít v hloubi srdce) z Božího nekonečného milosrdenství...Bohu díky!

Karel-čtvrtý

Ďábel je anděl. Původně se jmenoval Lucifer, což znamená nositel světla, nyní je ďábel, což znamená odpůrce (odpůrce Boha).
Ďábel je anděl, krerý není všudypřítomný, to, co kolikrát přisuzujeme jemu je práce mnoha dalších padlých andělů. Padlých andělů, kteří následovali ďábla je jedna třetina všech andělů. To znamená, že dvě třetiny všech andělů zůstali věrní Bohu.

ViZ má pravdu, bavme se raději o Ježíši :-)
Filipským 4:8  Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.

Jorik

Též souhlasím s p. Zatloukalem.
Pozoruji, jak mi lidé máme tendnci pořád něco kritizovat, na něco žehrat, bavit se o tom, jak je to a ono mizerné, případně jak jsou ti a oni špatní. Ale kolik lidí jsme za svůj život spravedlivě docenili oproti těm, které jsme nespravedlivě pomluvili? Zlé není třeba vytěsnit z mysli, ale raději věnujme mysl těm dobrým a konstruktivním věcem, což je i boží láska.
Alespoň k tomuhle tak nějak docházím.

Zobrazit 3 komentáře »

Pokusil jsem se nastudovat z Bible, co je po smrti. Pokud by Vás to zajímalo, tak tady to je - http://kfalta.blog.cz/1004/co-je-po-smrti - okrajově se tam zmiňuji i o pekle :-)

Jorik

Je důležité vědět co je po smrti a zda existuje peklo?

Karel-čtvrtý

Co se týče spasení, tak doufám, že nezáleží na tom, jaké máme poznání. Patrně bude někdo spasen s názorem, že peklo existuje a někdo bude spasen s názorem, že peklo neexistuje.
V čem vidím problém já, je to, že ten, kdo učí o nekonečném trápení v pekle, vlastně učí, že Bůh se nechová, jako láska. (Hned vysvětlím)

Ve Starém zákoně zavedl Bůh proti zvětšujícímu se násilí nařízení "oko za oko, zub za zub", to aby někdo neoplácel druhému víc, než udělal. V Novém zákoně se ale vrací k původnímu ideálu, a tím je odpuštění.
Dovolte mi logickou úvahu - Když bude jistý člověk žít 70 let hříšným způsobem života a zemře ve stavu odmítnutí Boží nabídky spasení, co s ním Bůh udělá?
1. Onen člověk zemře takzvanou druhou smrtí, ze které není možné vzkříšení (v této smrti člověk nic nevnímá a nic necítí, je, jako by nikdy neexistoval).
2. Na základě "oko za oko..." si onen člověk odtrpí to, co způsobil druhým.
3. Bůh ho nechá trpět věčně.

Já věřím tomu (čtu to tak v Písmu svatém), že správně je odpověď č.1.

MarunKa1

Myslím, že to důležité je. Pokud neveřím v peklo, neveřím ani v útoky zlého, ale on obchází jak řvoucí lev a hledá koho by pohltil (říká bible) pokud toto vím, musím se mu v Ježíšově Jménu a Jeho síle bránit.
Pokud nebudu vědět, že po smrti mě může čekat věčnost s Ježíšem, tak jaký by mělo smysl vše to, co zde žiji?
Čím budeme není ještě zřejmé, jak říka Písmo.
Ale kdyby Kristus nevstal z mrtvých byli by jsme nejubožejší ze všech lidí.(také Písmo)

Jorik

Ďábla, zlo, či jak to nazveme jsme schopni rozpoznat. Ale nemyslím si, že nutně musíme mít ďábla vázaného na něaké místo. Nic méně nechtěl jsem říct, že nad tím nikdo nemá bádat. Jen se někdy zabýváme tím o čem se dobře povídá, místo aby jsme dělali to co se obtížně provádí.
Když to vezmu jinak, lev je lvem a to i pro ty, kteří neví, že je původem z Afriky. Vnímáme ho tam kde jsme mi, tedy např. v zoologické.

Zobrazit 4 komentáře »

Luis: Co si vlastně představuješ pod pojmem "síla myšlenky"? Placebo efekt? Nebo to, že pozitivní myšlení prokazatelně urychluje léčbu? To ano, ale pozitivní myšlení nemá většího dosahu. Pro život je nedostatečné.

Co se Tvých biblických námitek týká - máme v nepřátelích vidět Boha (podle mě to odkazuje na "miluj Hospodina, Boha svého" - takže je to jen jinak řečeno měj ho rád). My jsme součástí Boha? No, byli jsme stvořeni k jeho obrazu, to ano, ale znám jen jednoho, kdo byl Boho-člověkem. Bůhe je všudepřítomný, ale způsobem, který neumíme pochopit. Také mám problém se s tím srovnat a… Zobrazit více

Luis: Co si vlastně představuješ pod pojmem "síla myšlenky"? Placebo efekt? Nebo to, že pozitivní myšlení prokazatelně urychluje léčbu? To ano, ale pozitivní myšlení nemá většího dosahu. Pro život je nedostatečné.

Co se Tvých biblických námitek týká - máme v nepřátelích vidět Boha (podle mě to odkazuje na "miluj Hospodina, Boha svého" - takže je to jen jinak řečeno měj ho rád). My jsme součástí Boha? No, byli jsme stvořeni k jeho obrazu, to ano, ale znám jen jednoho, kdo byl Boho-člověkem. Bůhe je všudepřítomný, ale způsobem, který neumíme pochopit. Také mám problém se s tím srovnat a hledám něco, jak to vysvětlit.

Co se pocitu štěstí týká - víš jaké je to být zamilovaný? Mít motýlky v břiše, nablble se usmívat, myslet jen na ni. Tak to je krásné, jenže to nefunguje věčně. Najednou ten pocit zmizí a zjistíš, že láska a mít někoho rád je pořádná dřina. Se štěstím je to prakticky stejně - chodí nezvaně a nejde udržet. Nakonec zjistíš, že musíš hledat štěstí jinde, v konkrétních věcech. Moje kamarádka chce v životě jediné - být šťastná. Chce to, touží po tom a ono pořád nic. Píšeš o tom, že je potřeba něco dělat - to ano, ale zároveň musíš dělat správnou věc. Pokud chceš peníze, tak asi není dobrý vyloupit banku nebo někoho okrást.

Ptáš se jak poznat boží vůli - modlitba pomáhá, ale to neznamená, že když chceš Ty, tak se s Tebou bude Bůh bavit. Bůh není Tvoje maminka, aby Ti pořád jasně říkal co máš dělat. Co nemáš dělat víš snad jasně, ne? Jinak pokud Ti připadá modlitba jako nic neřešící žvást (tak působí Tvůj příspěvek) tak pro mě je to věc, díky které nejsem nikdy bezmocný, vždy můžu pro svého bližního něco udělat - pomodlit se za něj.

broskev

Nerekla bych, ze Luisova vzkazu vyzniva, ze modlitba je neresici zvast. Spis ze je lepsi jednat, nez neustale rozjimat, jestli je to Bozi vule.. a pak zjistis, ze Ti ujel vlak...

ViZ

Nebo taky nejednat, protože kromě ujetého vlaku ještě může následovat po chbném kroku pád do propasti (nebo do hnoje). 7:-|
Tím nechci říct, že je dobré být nerozhdné telátko. Spíš je důležitý život s Bohem a obrovská důvěra...

Zobrazit 2 komentáře »