Diskuzní společenství Modlíte se ? a za co ?

Společenství zetlelo, protože v něm nebyla žádná aktivita po více jak šest měsíců.

Popis společenství

Za co se nejvíc modlíme ;) trocha inspirace ;)

Diskuzní téma Modlíte se ? a za co ?

Modlím se, aby diskuse na Signálech byly věcné, probíhali v duchu křesťanské lásky, aby se každý před svou odpovědí pomodlil o Boží vedení a zvážil, jestli je Boří vůle to, co napíše a jestli je tato vůle podaná milosrdně s motivací pomoci bližnímu svému.

Nebeský Otče, kéž nám je tvé jméno svaté.
Kéž je zde Tvá vůle tak, jako je v nebi.
Dej nám prosím i dnes svůj duchovní chléb.
Odpusť nám to, čím jsme se provinili proti svým bližním,
a pomoz nám, aby jsme odpouštěli i my těm, co ublížili nám.
Až budeme v pokušení, nedopusť, abychom mu… Zobrazit více

Diskuzní téma Modlíte se ? a za co ?

Modlím se, aby diskuse na Signálech byly věcné, probíhali v duchu křesťanské lásky, aby se každý před svou odpovědí pomodlil o Boží vedení a zvážil, jestli je Boří vůle to, co napíše a jestli je tato vůle podaná milosrdně s motivací pomoci bližnímu svému.

Nebeský Otče, kéž nám je tvé jméno svaté.
Kéž je zde Tvá vůle tak, jako je v nebi.
Dej nám prosím i dnes svůj duchovní chléb.
Odpusť nám to, čím jsme se provinili proti svým bližním,
a pomoz nám, aby jsme odpouštěli i my těm, co ublížili nám.
Až budeme v pokušení, nedopusť, abychom mu podlehli.
Amen

Napsat komentář »

Bůh s Tebou, bratře. Ať Tě všude provází Boží přítomnost a ať ti Bůh dá sílu nacházet a plnit Jeho Vůli.

Napsat komentář »

CO BY JSTE ODPOVĚDĚLI NA OTÁZKU: "K ČEMU MI JE DOBRÉ MODLIT SE K ANDĚLŮM, SVATÝM A MARII ?"

Med-yai

Pak to vše nechme na Bohu. Pokud oba máme pravdu, pomůže každému pochopit toho druhého. Pokud jeden z nás nemá pravdu, Bůh mu pomůže pravdu najít.
Podle mě máme pravdu oba, jenom jinak chápeme věci, což je normální, jsme dva rozdílní lidé.
Podle mě je toto pro všechny přijatelné řešení, ne?
V žádném případě jsem se s Vámi nechtěl nějak přít, chtěl jsem Vás pochopit. Něco jsem pochopil, zbytek snad pochopím časem.

Karel-čtvrtý

OK. Necháme to na Boha. Ten, který v nás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista.
Přeji Boží vedení na cestě životem.

Zobrazit 10 komentářů »

Přidávám do diskuse o modlitbě zajímavý text, který nebudu komentovat --->
Přísloví 28,9 - Odvrací-li se někdo od slyšení Zákona, i jeho modlitba je ohavností.

Napsat komentář »

Znám jednu moc krásnou modlitbu za druhé. Vychází z učení pouštních Otců, velkých katolických mystiků:
Všemohoucí věčný Bože, buď Vůle Tvá, která chce, aby každý člověk dosáhl Tvé lásky, Tvého poznání a Tvé Pravdy. Prosím Tě za tvého služebníka N (Tvou služebnici N), který/á Tě dnes potřebuje. Prosím Tě za ni ve jménu Lásky, kterou k němu/ní cítím.
Je to mocná modlitba a vřele doporučuju všem.

Napsat komentář »

O-) Skrz mého Anděla Strážného se modlím k Andělům Strážným mých nejbližších. Nebo když se mám s někým setkat, tak taky prosím u jeho Anděla Strážného, ať to dobře dopadne... Funguje to!!!

Daniel Zouhar

Co se týče Anděla strážného, tak bych postupoval podle toho, jak nám velí příklad Dominika Savia, bavit se s ním na duchovní rovině, zkusit mu svěřit své problémy a prosit jeho velitele archanděla Michaelal, aby nás jednotlivce i nadále chránil před vším zlem a Bůh na jeho přímluvu svrhl do propasti pekelné všechny zlé duchy, kteří o zkázu duši neustále usilují...

Daniel Zouhar

Zcela vás v tomto směru chápu, protože rozumím že každý nekatolík má problém s pochopením mentality lidové zbožnosti v katolické církvi, protože je mnohdy po slovní stránce až přehnaná. V první řadě se zajisté máme modlit pouze a jedině k Bohu, on sám je všemohoucí, moudrý a nanejvyš dobrý. Ale také věříe, že mnozí již zemřelí se za nás mohou u něj ještě přimlouvat, proto máme různé světce jako Antonínky, Marie, Aloise, Václava apod. Stejně tak se ot á vnímat i s anděly, ale samozřejmě co je moc, to je moc. Nikdo ba ani Panna Maria nemohou být ve způsobu duchovní rozhovoru, kterým modlitba rozhodně je (v přeneseném slova významu) být neměli být převyšováni. Bůh jeden jest i když je ve třech osobách a nikdo jiný si nemlže nárokovat všemohoucnost nad světem než on.

Zobrazit 7 komentářů »

A já se modlím za obrácení Karlových Varů, za touhu lidí po Kristu.

Napsat komentář »

Modlím se za to, aby jakékoli postižení lidé měli stejná práva jako ostatní, a zařadili se do společnosti.

Napsat komentář »

já ho ale doma záměrně zatím nemám, hrozí mi závislost. Stačí mi ta roztěkanost v práci:-)

Napsat komentář »

A my v K.Varech Proglas stále ještě nechytneme:-(

Tofl

Lze poslouchat po internetu :-)

Zobrazit 1 komentář »