Leni,já se o tebe nebojím.Když láska přijde,tak vždy v nepravý čas!Potom je na tobě,zdali odmítneš-je to zneuctění lásky.Já osobně bych lásku přijal,děkoval Bohu za ten dar a třeba bych ji protrpěl ale nikdy bych ji neodmítal.Láska je příliš vzácný dar a je dán jen párkrát za život.Můžeš prolít moře slz ale děkovat.Pavel. 7:-|