Smutním po tom, že nedovedu být taková, jakou bych být měla...