Pán Ježíš k tomu všemu řekl myslím dostatečná slova:
Matouš 11:28 "Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout."