Prý je téměř jisté, že Adam s Evou nebyli Číňani - ti by totiž snědli toho hada a ne jablko.