Sejdou se Brňák, Pražák a Ostravák v hospodě. Brňák si poručí Starobrno, Pražák Staropramen a Ostravák Kofolu. Brňák s Pražákem se podiví a zeptají se Ostraváka: "Proč si nedáš pivo?" A Ostravák odvětí: "Když vy jste si nedali pivo, já si ho taky nedám!"