Turista přijde ke Genezaretskému jezeru, kde stojí malá bárka, která převáží turisty na druhou stranu. Zeptá se lodníka: "Promiňte, co stojí jízdné na druhou stranu?"
Majitel bárky se na něho podívá a řekne: "Dvacet liber."
"Není to trochu moc?"
"Vážený pane, to je jezero Genezaretské. Po tomto jezeru chodil Kristus pěšky!"
Turista se usměje a řekne: "Není divu, při těch cenách!"