Jde Jeníček s tatínkem po parku a najednou Jeníček pozdraví cizího pána. Tatínek se podiví a po chvíli se Jeníčka zeptá: "Ty toho pána znáš?" Jeníček s úsměvem odpoví: "Znám, ten pán totiž kontroluje ovzduší." "Jak tohle víš?" ptá se s ještě větším údivem tatínek. "Vždycky, když odejdeš do práce, tak přijde a zeptá se maminky, jestli je čistý vzduch."