"Všiml jsem si, že tvůj otec má opuchlou tvář. To je od zubů?"
"Ne, od modlitby."
"Ale nekecej."
"Nekecám. Včera jsme se spolu celá rodina modlili otčenáš, a když jsme došli ke "zbav nás od zlého", otec se podíval na mámu a ona si toho všimla."