Vaše oblíbená modlitba

Baron
Baron
Máte nějakou oblíbenou modlitbu?
Baron
Baron
Napíšu vám jednu modlitbu, která se mi líbí, je to židovská modlitba a budu to psát v hebrejštině s překladem. "x" se čte jako chrochtající "ch". Je to trochu delší tak to bude trvat než to opíšu.
Baron
Baron
Barux atá Adonaj elohejnú melex há olám (Požehnaný buď Hospodine Bože náš, králi světa)
Hama'avír šejná me ejnaj utnamá me afapaj (který odstraňuješ spánek z mých očí a dřímotu z mých víček)
Vichí racón n~fanexa Adonaj Elohejnú vElohei avotejnú (Ať se stane tvá vůle před tebou Hospodine, Bože náš a Bože naších otců)
Šetargilejnú betoratexa vedabkejnú bemicvotejxa
(že nám dáváš přivyknout tóře a připojuješ náš ke tvým přikázáním)
Ve'al teviejnú ló lidé chet ve ló lidéj avorá ve avón (neuveď nás do rukou hříchu, ani do rukou pýchy, ani do rukou zvrácenosti)
Ve ló lidéj nisajón ve ló lidéj vizajón (ani do rukou pokušení, ani do rukou pohrdání)
Veal tašlet bánú jecer hara (a nenech nad námi vládnout sklon ke zlu)

Tolik doslovný překlad.

Komentář upraven .

jk-s
jk-s
Ranní:

Ó náš milý Bože,
povstali jsme z lože
a pěkně tě prosíme,
dejž, ať se tě bojíme,
bojíme a posloucháme,
a přitom se rádi máme.


Večerní:

Podvečer tvá čeládka
co k slepici kuřátka
k ochraně tvé hledíme,
laskavý Hospodine

Baron
Baron
Ještě zkrácená verze:
Barux atá Adonaj elohejnú melex há olám (Požehnaný buď Hospodine Bože náš, králi světa)
Vichí racón n~fanexa Adonaj Elohejnú (Staň se tvá vůle před tebou Hospodine, Bože náš)
Al teviejnú ló lidé chet ve ló lidéj avorá ve vizajón (Neuveď nás do rukou hříchu, ani pýchy, ani do rukou pohrdání.)

Podobně je to v modlitbě Pána Ježíše:
http://www.hebrew4christians.com/Prayers/The_Lord_s_Prayer_5/the_lord_s_prayer_5.html
Pokud vím tak slovo "jádím" znamená ruce. Základ je "jád" (mělo by znamenat ruka). L znamená 3. pád - komu, k čemu nebo do čeho. Tedy ljadéj by teoreticky mělo znamenat do rukou, ale blbě by se to vyslovovalo, tak se to nakonec vyslovuje jako lidé nebo lidéj (v závislosti co následuje dále se buď nevysloví a jen změkčí písmeno e, podobně jako u českého slova lidé).

Případně bych to ještě rozšířil o tu část, kde se píše o probouzení ze spánku, protože spánek či zavřené oči vystihují docela dobře naší nevědomost, která nás přivádí k hříchu.

Ještě n~fanexa by se správně mělo vyslovovat mL~fanexa, protože L~fanexa znamená před tebou. Problém je ale že výslovnost "L" v tomto případě je taková, že se nedotýkáte jazykem patra, a tudíž "L" zcela zanikne.

Komentář upraven .

jk-s
jk-s
Snad bych měl upřesnit, že uvedené dvě modlitby jsou mé oblíbené, přestože se nemodlím.
dromedar
dromedar
@sigis nezabodoval. Vašim oblíbeným modlitbám rozumíme i bez překladu a výsvětlivek k výslovnosti.

@Baron "Bárúch attá Adonaj" atd. takhle recitujte židům, budou z vás mít radost. Tolik výslovné doporučení.
Baron
Baron
To není modlitba pro židy, ale pro Boha.
dromedar
dromedar
@Baron To nezpochybňuju, ale to, že je modlitba "pro Boha", přeci nic nemění na tom, že se s její pomocí dá zabodovat i u smrtelníka, třeba zamachrováním na Signálech. A za tuhle, jak je tu reprodukována, u židů bývají speciální body.

Speciální body typu "Ne! Dost! Drž hubu! Neříkej to!"
Baron
Baron
Nechápu o čem píšeš a nechci to vědět. Raději sem napiš nějakou modlitbu, jinak to považuji jen za marné tlachání.
dromedar
dromedar
S vyslovováním Božího jména a různých jeho náhražek je to v židovstvu zřejmě pestré, ale pokud vím (resp. nakolik jsem to kdysi nechtě vyzkoušel), ortodoxní židé nemají rádi ani vyslovování náhražky "Adónaj".

tlach tlach
Baron
Baron
Proto neměli rádi Ježíše.
dromedar
dromedar
O tom, že by Ježíš bezbožně vyslovoval Boží jméno, novozákonní spisy neříkají ani slovo. Tam jde o jednání s božskou autoritou a nakonec o otevřené prohlášení se za Božího syna.
Baron
Baron
Já nejsem žid, mohu se tedy modli jak chci. Tečka.
dromedar
dromedar
To tu snad někdo zpochybňoval? Otazník?
Oponent
Oponent
https://milano.blog.pravda.sk/2019/02/10/na-linke-je-boh-prosim-nezavesujte/
Je zrejme, že Boh Otec sám vypočúva modlitby a nie jeho syn Ježiš. Uvažujme: Ježiš je prostredník/most/ skrze ktorého sa približujeme k Bohu i v modlitbe, a cieľom, adresátom je jeho Otec! Tak je úplne zrejme, ku komu sa máme modliť. Aj Ježiš sa modlil a veriť, že sa modlil sám ku sebe, je nelogické a nebiblické!
Proste veriaci v trojicu to majú nesmierne ťažké! A to aj s výslovnosťou Božieho mena. Z celého Písma je zrejme, že Božie meno máme nielen poznať, ale ho aj používať. Nie je prípustné aby sme vymazali Božie meno z Biblie a z povedomia ľudí, lebo od toho závisí naša záchrana. Sk.2,21,. Joel 2,32
A nikto nesmie porušiť autorské práva pisateľa Biblie, Boha JEHOVU!/Jahveho/
radim24
radim24
Jahve je trojice, je to zřejmé už z titulů jako Adonaj či Elohim. Zatímco Bůh je El či Elohe a Pán je Adón, množné tvary jsou Elohim a Adonaj. To druhé navíc by se dalo doslova přeložit jako "mí Pánové". Podobně to však je i s klasickým židovským obratem "lifné elohim", "před tváří Boží", což se používá i v pluralu... Není zde přímo jasné o kolik osob se jedná, ale z Nového zákona je zřejmé, že Bůh má Syna, který byl u založení světa, byl odpočátku a bude navždy. Skrze něho povstaly všechny světy (1. kap Židům). Syn sedí po Pravici Boží a je mu dána do rukou moc, kterou má jednorozený Bůh. Ano Jednorozený Bůh tak stojí v Jan 1:18... Theon 'údej 'eoráken popote ala monogenés THEOS 'ÓS 'ÓN (tj. Bůh který je) eis ton kolpon tú Patros (v Otcově náručí), ekeinos exegésato. Přitom slova Theos - 'yos a Patros se píšou zkráceně s vodorovnou čárou nad řeckými písmeny označující Boží titul. Mohl bych ti poslat snímek z obrazovky myslím P66 nebo P75 z roku 150 n.l. že to tam opravdu je.

Nezpomeň, že Ježíš je nazván v Jan 1:1 Slovem Božím. En arché én 'o Logos kaj 'o Logos én pros ton Theon (Na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha) kaj Theos én 'o Logos (A Bůh byl to slovo - to se však překládá jako A to slovo byl Bůh). V Jan 1:14 se pak píše o tom Slovu: Kaj 'o logos sarx egeneto (a to Slovo se stalo Tělem) kaj eskenósen en hémin (A přebývalo doslova "v nás", nebo "s námi" - nikoliv "u nás") (...) A že je řeč o Ježíši Kristu plyne z 1:17-18

Na začátku Jana je ještě 'útos én en arché - TENTO byl na počátku, což se ale nepřesně překládá jako toto ("slovo") ale z použitého zájmena vyplývá, že jde o osobu. Slovo je tedy osoba a ta osoba se stala Tělem. A dále čteš, že skze něj byl stvořen svět a přišel do svého vlastního - o tom taky mluví ap. Pavel v Žd 1:2.

Zpět ke jménu. Slovo JHWH zkrátka vyjadřuje celou trojici: Otce, Syna i Ducha Svatého.

Komentář upraven .

RealToltekDzehenuti
RealToltekDzehenuti
Haleluja pane můj vládni na věk věků. Nutno podotknout, že můj pán je jediný Bůh - Svatý Duch...přišlý v tělo jako Ježíš.
Schlumpfine
Schlumpfine
O lumen Ecclésiæ,
doctor veritátis,
rosa patiéntiæ,
ebur castitátis,
aquam sapiéntiæ propinásti gratis,
prædicátor grátiæ, nos iunge beátis.
dromedar
dromedar
Já bych "O lumen" asi úplně nenazval modlitbou. Je to v první řadě (malá) "písnička" - antifona. Že je formulovaná jako jakási modlitba (ke sv. Dominikovi) je spíš druhořadé. Když se "O lumen" zpívá (nebo recituje - jestli se tedy někde místo zpívání recituje, ale o tom spíš pochybuji, protože tyhle středověké rýmované texty beze zpěvu zní přiblble), modlitba v pravém slova smyslu následuje až po ní http://op.cz/download/liturgie/completorium3.pdf#page=64

Některé (spíš nemnohé) antifony beze všeho fungují i jako modlitby: dají se jak zpívat, tak recitovat, a recitované nezní blbě; mají dostatečně dlouhý a významuplný text. Tohle za mě není ten případ. Ten text akorát vrší jedno oslavné klišé (aplikovatelné na kdejakého světce) na druhé a obsahuje jenom jednu prosbu - "nos iunge beatis". Jako modlitba slabé.

(Jsem zvědav, co na to řekne - jestli na to něco řekne - @Hosanna.)
  • 1
  • 2