Diskutuj o víře, ale i všedních věcech

Naslouchej a prohlub své pochopení skrze sdílení s ostatními. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Diskuze » Víra, duchovní život

Vaše oblíbená modlitba

Máte nějakou oblíbenou modlitbu?
Napíšu vám jednu modlitbu, která se mi líbí, je to židovská modlitba a budu to psát v hebrejštině s překladem. "x" se čte jako chrochtající "ch". Je to trochu delší tak to bude trvat než to opíšu.
Barux atá Adonaj elohejnú melex há olám (Požehnaný buď Hospodine Bože náš, králi světa)
Hama'avír šejná me ejnaj utnamá me afapaj (který odstraňuješ spánek z mých očí a dřímotu z mých víček)
Vichí racón n~fanexa Adonaj Elohejnú vElohei avotejnú (Ať se stane tvá vůle před tebou Hospodine, Bože náš a Bože naších otců)
Šetargilejnú betoratexa vedabkejnú bemicvotejxa
(že nám dáváš přivyknout tóře a připojuješ náš ke tvým přikázáním)
Ve'al teviejnú ló lidé chet ve ló lidéj avorá ve avón (neuveď nás do rukou hříchu, ani do rukou pýchy, ani do rukou zvrácenosti)
Ve ló lidéj nisajón ve ló lidéj vizajón (ani do rukou pokušení, ani do rukou pohrdání)
Veal tašlet bánú jecer hara (a nenech nad námi vládnout sklon ke zlu)

Tolik doslovný překlad.

Komentář upraven .

Ranní:

Ó náš milý Bože,
povstali jsme z lože
a pěkně tě prosíme,
dejž, ať se tě bojíme,
bojíme a posloucháme,
a přitom se rádi máme.


Večerní:

Podvečer tvá čeládka
co k slepici kuřátka
k ochraně tvé hledíme,
laskavý Hospodine

Ještě zkrácená verze:
Barux atá Adonaj elohejnú melex há olám (Požehnaný buď Hospodine Bože náš, králi světa)
Vichí racón n~fanexa Adonaj Elohejnú (Staň se tvá vůle před tebou Hospodine, Bože náš)
Al teviejnú ló lidé chet ve ló lidéj avorá ve vizajón (Neuveď nás do rukou hříchu, ani pýchy, ani do rukou pohrdání.)

Podobně je to v modlitbě Pána Ježíše:
http://www.hebrew4christians.com/Prayers/The_Lord_s_Prayer_5/the_lord_s_prayer_5.html
Pokud vím tak slovo "jádím" znamená ruce. Základ je "jád" (mělo by znamenat ruka). L znamená 3. pád - komu, k čemu nebo do čeho. Tedy ljadéj by teoreticky mělo znamenat do rukou, ale blbě by se to vyslovovalo, tak se to nakonec vyslovuje jako lidé nebo lidéj (v závislosti co následuje dále se buď nevysloví a jen změkčí písmeno e, podobně jako u českého slova lidé).

Případně bych to ještě rozšířil o tu část, kde se píše o probouzení ze spánku, protože spánek či zavřené oči vystihují docela dobře naší nevědomost, která nás přivádí k hříchu.

Ještě n~fanexa by se správně mělo vyslovovat mL~fanexa, protože L~fanexa znamená před tebou. Problém je ale že výslovnost "L" v tomto případě je taková, že se nedotýkáte jazykem patra, a tudíž "L" zcela zanikne.

Komentář upraven .

Snad bych měl upřesnit, že uvedené dvě modlitby jsou mé oblíbené, přestože se nemodlím.
@sigis nezabodoval. Vašim oblíbeným modlitbám rozumíme i bez překladu a výsvětlivek k výslovnosti.

@Baron "Bárúch attá Adonaj" atd. takhle recitujte židům, budou z vás mít radost. Tolik výslovné doporučení.
To není modlitba pro židy, ale pro Boha.
@dromedar To jsem rád, že jsem nezabodoval. Nechtěl jsem bodovat, chtěl jsem se sdílet. Sdílením pak v tomto případě rozumím to, že mé svědectví o mé oblíbené modlitbě vezme někdo na vědomí.
@Baron To nezpochybňuju, ale to, že je modlitba "pro Boha", přeci nic nemění na tom, že se s její pomocí dá zabodovat i u smrtelníka, třeba zamachrováním na Signálech. A za tuhle, jak je tu reprodukována, u židů bývají speciální body.

Speciální body typu "Ne! Dost! Drž hubu! Neříkej to!"
Nechápu o čem píšeš a nechci to vědět. Raději sem napiš nějakou modlitbu, jinak to považuji jen za marné tlachání.
S vyslovováním Božího jména a různých jeho náhražek je to v židovstvu zřejmě pestré, ale pokud vím (resp. nakolik jsem to kdysi nechtě vyzkoušel), ortodoxní židé nemají rádi ani vyslovování náhražky "Adónaj".

tlach tlach
Proto neměli rádi Ježíše.
O tom, že by Ježíš bezbožně vyslovoval Boží jméno, novozákonní spisy neříkají ani slovo. Tam jde o jednání s božskou autoritou a nakonec o otevřené prohlášení se za Božího syna.
Já nejsem žid, mohu se tedy modli jak chci. Tečka.
To tu snad někdo zpochybňoval? Otazník?