Diskutuj o víře, ale i všedních věcech

Naslouchej a prohlub své pochopení skrze sdílení s ostatními. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Diskuze » Synoda o mládeži 2018

#future / budoucnost

Díváš se do budoucnosti s nadějí nebo s obavami? – Sděl nám v čem máš naději nebo čeho se bojíš.
Obecně se má zato, že mladí lidé se zaměřují ve svých myšlenkách více do budoucnosti než ti starší. Vývoj společnosti ovšem přináší jak jevy, které v nás vzbuzují naději, tak i věci, z nichž máme strach. Chceme-li pozitivně ovlivnit vývoj naší společnosti, ale i církve, potřebujeme vědět, co je zdrojem obav, i čím se živí naděje.
Naději vidím v míru a svobodě. V Inspirativních věcech, které vznikají. Ve vývoji, výzkumu...
S obavami, protože mnozí lidé nedělají to, co mají, a dělají to, co nemají. Týká se to také mě. Jaká bude budoucnost po smrti?
Naděje doufat v Hospodinu