Hebrejština 1. lekce

Baron
Baron
Ahoj, hledám jestli tu najdu někoho kdo by se chtěl začít učit hebrejsky. Společně by nám to šlo lépe. Pomalinku. Kdo má zájem?

Objevil jsem tuhle stránku: http://www.hebrew4christians.com/Grammar/grammar.html
Je tam vysvětlená gramatika a jiné věci (na každé stránce je seznam kapitol nahoře vpravo - vše zdarma). Hlavní je že tam je přepis. Samozřejmě existují i jiné stránky, ale mě se líbí tato. Čím mohu přispět je tvorba slovní zásoby pro program Hebrák, tu dělám automaticky když opisuju hebrejské texty z obrazovky. V tomto programu se velmi dobře trénuje. To co opisuji není hebrejský text, nýbrž zjednodušená forma přepisu.

Například: Požehnaný buď Bože náš... se píše takto: Baru:x ata: adonai, eloeinu: . x se čte jako "ch" a : prodlužuje předchozí samohlásku. x je zde použito podobně jako v řečtině se x vyslovuje jako "ch". c se tedy čte jako c. sh se šte jako š. Testy jsou vlastně psány v angličtině, tak je třeba umět anglicky, jinak by to musel někdo přeložit do češtiny.

Pokud se najde zájemce alespoň jeden, budu začal bych se zveřejňováním slovní zásoby.

Komentář upraven .

Duhovýnosorožec
Duhovýnosorožec
Oooo ☺️☺️☺️ vím, píšu pozdě, ale já bych do toho šla s Tebou ☺️
Baron
Baron
Super. Není pozdě. Pisni mi svůj email a já ti pošlu ten program hebrák, který používám na procvičování. Pár slovíček jsem už opsal. Slovní zásoba zatím je malá.
Baron
Baron
Část první se týká hebrejských souhlásek.

http://www.hebrew4christians.com/Grammar/Unit_One/Aleph-Bet/aleph-bet.html

Tady na tech obrázcích jsou písmena malována trochu složitě.

Použijme raději tuto stránku na procvičení písmen:
https://en.wikipedia.org/wiki/Hebrew_alphabet
případně
https://en.wikipedia.org/wiki/Unicode_and_HTML_for_the_Hebrew_alphabet

ke stránce wiki musím připonenout výslovnost:
a - alef
v, b - vet, bet
g - gimel, chimel
d - dalet
h - he nebo hej (uvádí se často jako člen před podstatným jménem há elohim např.)
v - vav
z - zajin
x - xet - první písmeno čteme jako chrochrající ch, je to trochu podobné "k" ale zní ch
t - tet - neplést s písmenem "m" je tu velká podobnost
jud či jod - to je čárka ve směru hodinových ručiček, či oblouček od 12h po 3h
kaf, chaf - přepisujeme jako kaf nebo xav - je li uvedeno xav - vyslovujeme jako chrochtající ch. Ze začátku je těžší se naučit vyslovovat ha xajil - milost, ha xajim - život, aní nátán lánú há xajim olam - já vám dávám věčný život. Nevyslovujte to "ch" moc nahlas, ať si neodrovnáte hlasivky.

Písmena na konci slova, se někdy nazívají sofit, a mají odlišný tvar.
chaf sofit - přepisujeme jako xaf sofit - nožka písmene jde pod linku. Je podobné písmenu dálet, ale dálet má vpravo větší zobáček a xaf sofit jde až pod linku.

l - lamed
m - mem - podobné tet, spodní linie je však přerušená
mem sofit - pozor je podobné písmenu s - sámek ... koncové písmeno m je hranaté, sámek je kulatý
n - nun
nun sofit - s tímhle písmenem mám problém, je podobné chaf sofit. Nun sofit není tak široké jako xaf sofit.
s - samek
ajin - bývá odlišná výslovnost, někdy se vyslovuje jako "a"
f, p - fej, pej
pe sofit - opět podobné na xaf sofit, ale je tam zobák nahoře vlevo
c - cadek, ve wikipedie píšou tsadek, čte se cadek, přesněji cad~k, nebo cadi
Rádo se plete s ajinem!
Za mě: ajin mi připomíná malé písmeno y cadek má nožku dole víc doprava
cadek sofit - další písmeno, které se těžko pamatuje
r - róš
s,š - sin, šin - rozdíl je v tečce, je-li vpravo je to šin ... /ʃin/
sav, tav - pokud si vzpomínám učitel hebrejštiny nás učil vyslovovat jako tsav, zní jako anglické th - "thank you" - "sank you"
pokud tam je tečka, tzv. dacheš forte(?) tak se vyslovuje jako tav. A nejsem si vůbec jistý jestli v moderní hebrejštině vyslovují "th" protože tohle je spíš starověká výslovnost. Proto přepisuji vždy jako "t".

Jinak písmena mají také číselnou hodnotu - ta se někdy používá když listuješ hebrejskou biblí. Jsou li názvy kapitol uvedeny v hebrejských písmenech, tak nezbývá než se naučit i číselné hodnoty. To samo o sobě ti ale nezaručí že budeš rozumět číslovkám (protože slova jako jedna, dva, první, druhý mají zase odlišný název než samotná písmena).

PS: Je jednodušší učit se jen tiskací písmena, která se běžně používají, ty psací se neučím vůbec.

Komentář upraven .

Baron
Baron
První slovíčka ze sekce podstatná jména

ješua
Ježíš
dávid
David
móše
Mojžíš
melex
král
elohim
Bůh
bét
dům
dávar
slovo
ív
otec
íš
člověk
ná'ár
mladík
bén
syn
šáma
poslechl
šámar
ohlídal
záxar
zapamatoval
Baron
Baron
Nahrál jsem fotky. Program vypadá takto:

https://www.signaly.cz/fotky/70418

Zkopírujete si archiv s programem a slovní zásobou do svého počítače. Rozbalíte soubor zip. A pak jen spustíte. Na začátku po vás program chce napsat vaše jméno. Potom si otevřete soubour tss. Je to textový soubor, který obsahuje slovní zásobu, viz příspěvek výše.

Pokud špatně vidíte, můžete si celý program zvětšit z nabídky Nastavení - Všechno větší. Tím se zvětší i písmo. Viz 5. fotka. Pokud by se někdo chtěl učit číst hebrejsky, mám k dispozici ještě jednu verzi programu, která má hodně velká písmena právě kvůli tomu, aby bylo lépe vidět na ty hebrejské znaky a "interpunkci" (tím myslím samohlásky).

Výuka v programu probíhá tak, že vlevo vidíte slovo které je po vás požadováno, vpravo máte na výběr a musíte si tipnout. Pokud máte před sebou úplně novou slovní zásobu, můžete si soubor nejdříve otevřít v poznámkovém bloku "notepad" a projít si slovní zásobu. Pak už jen otevřete v programu UC_HEB.exe .

Důležité je postupovat soubor za souborem, ale nejít na další soubor dříve, dokud nezvládnete bezchybně celý soubor. Klidně si udělejte pětiminutovou pauzu před zopakováním. Když zvládnete třeba tři soubory, je třeba je zase za týden zopakovat, abyste věděli, které slovíčka vám nejdou a ty se naučit.

Program je velice snadný na ovládání a chytře vám předhodí k zopakování ty slovíčka, která jste nezvládli v aktuálním testu. Tím je výjimečný.

Vím, že by se dalo ještě něco vylepšit, ale nemám na to čas. Kdo umí Delphi a chce se tím zabývat, může pomoci.

Komentář upraven .

Mila_Kratiknot_Kovar
Mila_Kratiknot_Kovar
Jaký máte názor na hromadnou masturbaci? <3
Baron
Baron
Nejnovější verzi učebnice hebrejštiny si můžete stáhnout z adresáře zde:
https://sourceforge.net/projects/uc-heb/files/developer_backups/2018/finished/
verze s nejvyšším číslem je funkční, ale pozor, jedná se o program ve vývoji, nejedná se o plně dokončený program.

Program lze použít i na řečtinu a jiné jazyky. Jazykové testy tam myslím nejsou přibaleny. Na testech pracuju.

Komentář upraven .

Baron
Baron
V poslední době jsem narazil na zajimavé stránky, které mouhou pomoci při výuce (nejen) hebrejštiny:
Fráze, ve kterých se objevuje hledané slovíčko (obsahuje i přepis v angličtině)
http://context.reverso.net/translation/hebrew-english/%D7%AA%D7%A2%D7%96%D7%91%D7%99

Významový slovník včetně hebrejské gramatiky v angličtině:
https://www.pealim.com/dict/1747-liftoach/

Anglicko-hebrejský slovník (použil jsem na slovíčka, která nedokázal google přeložit)
https://hebrew.english-dictionary.help/english-to-hebrew-meaning-heal
Nemá přepis, ale má samohlásky a výpis podobných slov
Baron
Baron
Hebrejská Bible s anglickým překladem paralélně,
https://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/63255/jewish/The-Bible-with-Rashi.htm

Například Genesis 32:
https://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/8227

Jinak možno použít také tuto stránku.
https://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt26a4.htm
Kde se dá proklikat i k Francouzsko-Hebrejské bibli, Španělsko-Hebrejské a Portugalsko-Hebrejské bibli.

Komentář upraven .

Baron
Baron
Orthodox Jewish Hebrew Bible (OJHB) - obsahuje nový zákon včetně samohlásek:
https://biblehub.com/ojhb/john/1.htm

Jinak moderní hebrejská bible (Modern Hebrew) alias (OT and NT) bez samohlásek:
https://biblehub.com/mod/john/1.htm

Komentář upraven .

Baron
Baron
- Baruch atah Adonai, eloheinu vei-lo-hei avoteinu.
Blessed are You, Adonai, our God and God of our ancestors
(Požehnaný si Pane, Bože náš a našich otců)

- Elohei Avraham, elohei Jitcchak, vey-lo-hei Ya’akov
- [elohei Sarah, elohei Rivkah, veilóhei Rachel v’Leah].
God of Abraham, God of Isaac, and God of Jacob
[God of Sarah, Rebecca, Rachel and Leah].
(muži: Bože Abrahama, Izáka a Jákoba;
ženy: Bože Sáry, Rebeky, Ráchel a Lei.

- Há’el, há-gadól, há-gibbór, v’há-norá el el-jón,
The God, who is great, mighty and awesome, most high God,
(Bože, který jsi velký, mocný, úžasný a nejvyšším,)

- gomel chasadím tóvím,
who bestows loving kindness,
(který uděluje milost a dobrotu)

- v’konei hákól, vzochér chasdéi avót,
Creator of all, who remembers the loyal acts of the ancestors
(Bože všeho, který pamatuješ na věrné skutky naších otců)

- uméi-vé GOEJL livnei vnei-hem l’ma’an šemó b’AHAVÁ.
and will send a REDEEMER to their children’s children in LOVE for such is his way.
(a pošleš svého spasitele svým dětem, pro tvé jméno a lásku

- Melech o-zéir u-MOŠÉ-á u-ma-géin.
Sovereign, Support, REDEEMER and Shield!
Králi, Podporo, Spasiteli, Štíte!


- Baruch atá, Adonai, Ma-gein Avraham
[u’fo-keid Sarah].
Blessed are you, Adonai, shield of Abraham [and provider to
Sarah].
Pane, jsi požehnaný, ochrana Abrahamova [a živitel Sáry]
Baron
Baron
Jehí ratcón milfanechá, šetimalé retcon'chá, v'ló retcóní! V'še'ehje merkava lirtconecha.

Ať se stane tvá vůle, Bože, ne má ale tvá vůle, ať se stane!

רצון - rátcón - vůle
cailin-grian
cailin-grian
chtěla jsem se zeptat, jestli je program na hebrejštinu, řečtinu stále aktuální, docela by mi to zajímalo
xerostomus
xerostomus
Možná by se Vám mohl hodit tento He-Cz slovník:

http://slovnik.klimes.us

Slovíčka mají mluvnické kategorie a můžete si přidávat svoje.
Odkazy na mnoho jiných slovníků a textů:

http://klimes.mysteria.cz/slovnik/odkazy.php

Interlineárni Bible Nový Zákon He-Cz:

http://slovnik.klimes.us