Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.

Kollenka
Kollenka
Včera se při mši četlo Lukáš 6,36-38. Je tam i: "Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec."

Jak tomu rozumíte? Co znamená "jako váš Otec"? Je to označení způsobu nebo míry? Nebo obojího? Protože Bůh je milosrdný, máme být i my milosrdní (jak kdo dokáže)? Anebo tolik, kolik je milosrdný Otec, tolik máme být milosrdní i my? Jde to vůbec?

Nebo je to jen nedosažitelný ideál? Ale řekl by to Ježíš právě takto, kdyby to bylo nedosažitelné?

Jak tomu rozumět? A jak to žít?
KMirjam
KMirjam
Rozumím tomu tak, že se máme snažit být milosrdní stejným způsobem. A jakým způsobem máme být milosrdní, to nám svými slovy i samotným příběhem Ježíš napovídá. Vyplývá to z kontextu.
Určení kvantity tohoto milosrdenství v tom neslyším. (Možná pomůže už jen Kralický překlad, kde stojí :"Protož buďte milosrdní, jako i Otec váš milosrdný jest".) Ostatně jakou jednotkou měřit milosrdenství? Nejsme jako Bůh. Mírou naší zbožnosti není stupeň našeho milosrdenství, ale Kristus sám je tou mírou.
Do jaké míry jsme ochotni vstoupit do jeho příběhu sebou samým, nikoli tedy "plnit jeho zadání", do té naplňujeme i míru své, tedy lidské podoby milosrdenství.
Vztak Boha k nám a nás k Bohu není symetrický.Proto není ani možné být "stejně milosrdný" jako Bůh. Ale model vztahu Boha k nám je nám jistou nápovědou pro náš vztah k druhým lidem.
Adalberto
Adalberto
(K dalšímu rozjímání stojí za to připomentout, že Pán Ježíš v Mt 5, 48 také říká: "Vy však buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec", což je narážka na Lv 19,2 - "Buďte svatí, poněvadž já, Hospodin, váš Bůh, jsem svatý!")
KMirjam
KMirjam
"Budte svatí ..". K tomu : svatým se nikdo nestává svým úsilím , nejakou snahou o svatost. Svatým se člověk stává naopak když sebe, včetně svých úsilí, umenši natolik, aby v něm mohl plně působit Bůh, který je svatý. Čili být svatý, znamená dovolit ( svatému) Bohu v nás plně působit.
desc
desc
tak jak je to řečeno, je to přikázání, není tam snažte se, nebo pokoušejte se
je to určeno těm co se narodily z vody a ducha, jiní neporozumí, ač křesťani