Pravidla diskuzí

RomanS
RomanS
(1) Buďme partnerem do diskuse (ne oponentem).

Tohle nedává smysl. Oponent je ten, kdo nesouhlasí, což může i partner nejpartnerovatější, aniž by jím přestal být (ba někdy i musí, aby jím být nepřestal).

Zrušte to.
JiKu
JiKu
A proč by to mělo dávat nějaký smysl?
RomanS
RomanS
Pokud je tomu podle autorů pravidel tak (že pravidlo nemusí dávat smysl) beru "zrušte to", zpět.
Filipek
Filipek
Jasně, vylučuje se totiž s pravidlem č. 4. Nemůžou být protichůdná pravidla. Kdo by je pak chtěl dodržovat?
RomanS
RomanS
Ono je to složitější: pokud platí, že věci nemusí dávat smysl, potom to neznamená, že by nemohly dávat smysl. Znamená to, že můžou a nemusí a naopak, ad lib, ad inf...

Já bych řekl, že oponent - být oponentem - vyhodnotili jako politicky nekorektní, aniž o tom nějak zvlášť dumali, a dali do klatby.

Ale třeba se k tomu někdo z nich vyjádří a bude s tím nesouhlasit.
Filipek
Filipek
Že by bylo "oponování" něčím, co by mohlo někoho zranit?
RomanS
RomanS
Ano, že by mohlo zraňovat. Něco narušovat, kazit...
JiKu
JiKu
Propichovat bublinu souhlasných mínění.
Kollenka
Kollenka
Připojím svůj komentář, aniž bych chtěla obhajovat znění Pravidel, které možná není nejšťastnější (chápu vaše námitky).

Otázka:

Mají být diskuse na Signálech (ať už v Diskusích anebo pod články) přednostně filosofické či teologické disputace anebo k takovým směřovat?

Mohou být diskuse a výměny komentářů také prostým "plkáním" - nebo jak to nazvat?

Je obojí - disputace i plkání - na Signálech legitimní?


Moje odpovědi:

Ne. Ano. Ano.

Problém podle mě nastává v situaci, kdy se střetnou dva uživatelé a každý z nich se nachází v jiném žánru, aniž by to bylo zřejmé. To znamená jeden filosoficky diskutuje, druhý plká, ale nemají to mezi sebou vyjasněné.
JiKu
JiKu
Obojí je legitimní.

Mezi těmi, s kterými se na signálech obvykle bavím, disputujeme i plkáme. Často se disputace zvrhne v plkání, nebo plkání se zvrhne v disputaci. Žádný problém.

Můžete mi uvést příklad nějaké diskuse, kde nebylo zřejmé, o co z toho dvojího právě jde? Nějak se mi nevybavuje.

PS: Nepovažuji za právo "majitele" diskuse určovat direktivně, zda se má plkat či disputovat. Diskuse patří diskutujícím (i pod blogem) a ne majiteli. Prostě se to nějak vyvine, zaplať Pán Bůh za ty dary.

PPS: Můj ideál je popsán panem Jirotkou jako diskuse mezi dědečkem a doktorem Vlachem (později i Saturninem). Proto mě ruší diskusní tety Kateřiny a shovívavě se usmívám nad nepochopením --- jak se vlastně jmenuje ten, kdo vypráví v ich formě?

JiKu
JiKu
Dodatek: Disputovat se má věcně a plkat se má vtipně. Kdo disputuje nevěcně a plká nevtipně - anathema sit!

Dodatek dodatku: aby nevznikla mýlka, nepovažuji výše uvedený výčet za úplný, a doufám že ani Kollenka ne.

Komentář upraven .

RomanS
RomanS
Soulasím s Kollenčiným Ne. Ano. Ano.

A mám také otázku:

To, co tady teď děláme, je plkání? Nebo disputace?

Myslím, že ani jedno (i když od každého se tam trochu najde). A tak tomu bývá namnoze jinde. Takže plkání, nebo disputace, takhle ostře to nestojí a myslím, bych, že tomu zde navzájem rozumíme a nemáme problém se záměnou žánrů.

Vracím se tedy k úvodní otázce o diskusním pravidle číslo 1. Ptám se, proč je tam ta klauzule o oponentovi?


JiKu
JiKu
K tomu příkladu.
Nesetkal jsem se s tím, že by diskuse rušilo nepochopení žánru. Ale setkávám se často s tím, že jsou diskutující, kteří nechápou smysl napsaného textu (což je podmínka nutná jak pro věcné disputace, tak pro vtipné plkání).
Není to nic překvapivého, i česká školní inspekce zjišťuje, že takových lidí přibývá.

A s takovými opravdu nevím, co si počít.
dromedar
dromedar
"Cílem diskuze je pravda, nikoliv intelektuální soutěž."

Cílem večeře je najíst se, nikoli pochutnat si.
RomanS
RomanS
cit.: 1. Tvůj oponent není nepřítelem, ale partnerem

Podle současných pravidel diskuzí na signálech oponent není partnerem. Je asi nepřítelem.

Jak tomu je, bychom se dozvěděli, kdyby tuhle diskusi vzal někdo z tvůrců/zaštiťovatelů "pravidel diskuzí" na vědomí a začal se s námi - buď jako partnery, anebo jako oponenty - bavit.
slu-nicko
slu-nicko
@dromedar: Pravda mi chutná :-)
RomanS
RomanS
Co když vám něco z toho, co máte na talíři, chutnat nebude?
slu-nicko
slu-nicko
Stává se to.Většinou je to tím, že to moc pálí, pak se to nedá jíst. Pomáhá nechat to trochu vychladnout.
Filipek
Filipek
Intelektuální soutěž je cestou k pravdě. Pokud se hraje fair play...
  • 1
  • 2