Zmysel života a riešenie našich problémov.

Oponent
Oponent
Erich Fromm ……. /známy Nemecko – Americký psychoanalytik, sociológ/ napísal vo svojej knihe: „Mít nebo být?“, tieto slová, ……. „Apokalyptická predstava posledného súdu bola jednou z verzií mesiášskej idei, rozšírenej vtedajších dobách v židovských kruhoch. Verilo sa, že konečnému vykúpeniu a súdu, bude predchádzať doba chaosu a deštrukcie, doba tak strašná, že rabíni talmudu prosia Boha, aby ich života v pred-mesiášskej dobe ušetril ……. Naozaj, nemôžeme si pomôcť, aby sa nám nevybavila analogická predstava situácie v ranom kresťanstve, zo situáciou dnešného sveta. Nemálo ľudí verí – skôr vedcov než veriacich, s výnimkou Svedkov Jehovových, že sa podľa všetkého blížime ku konečnej,svetovej katastrofe! To je racionálna a vedecky podložená predstava!“ ….. /strana 49/
A samozrejme, takáto "nebezpečná doba", prináša mnoho problémov, a bezvýchodiskových situácií. 2.Tim. 3,1-5.
Môžeme sa ale s nimi vyrovnať a nájsť z toho cestu von? A pomôže nám v tom aj to, že vieme aký je pravý zmysel človeka?
Viac na: https://milano.blog.pravda.sk/2023/01/13/nikdy-neexistuje-bezvychodiskova-situacia-v-zivote-cloveka-a-to-ani-v-realite-dnesnych-dni/