A to jste věděli,

tlejboj
tlejboj
že nad námi je ve 100km výšce skoro 5km tlustá vrstva neutrálního sodíku?
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Sodium_layer?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=wapp

Je možné, že hvězdy jsou jen dírky v této vrstvě, kterými prosvítá světlo, co je za ní. Nebýt sodíkové vrstvy, jistě by nás to světlo jinak spálilo na prach.