Pomni, abys den sváteční světil

PilnáVčelka
PilnáVčelka
Církev přímo straší peklem a těžkým hříchem, nepůjdu-li v neděli do kostela. Ale kde je napsané pravidlo, že musím?
Ze 3. přikázání je patrné, že si máme v den sváteční na Pána udělat čas, nikoliv že jsme povinni chodit na mši.
Navíc Ježíš říká: Sobota je pro člověka, ne člověk pro sobotu.
Co na to říkáte? Jak to vidíte vy?
Hali
Hali
Zdravím Vás. To je zajímavá otázka. Máte pravdu, ve SZ ani v NZ není ani zmínka o tom, že musíme být v neděli v kostele. Tím netvrdím, že nedělní mše není důležitá. Je důležitá a velmi, ale mrzí mě, že se to v církvi bere jako povinnost a právě, jak píšete, straší těžkým hříchem, když v neděli nepůjdu na mši. V této souvislosti jsem si vzpomněla na nedávné prohlášení biskupů, kteří v něm žádali věřící, aby se po pandemii (která ještě stále trvá, i když ne tak silně) vrátili zpět do kostelů a bohužel zdůrazňují v něm tu ,,nedělní povinnost´´. Znám dost lidí, které to chápání nedělní a sváteční mše sv. jako povinnosti odpuzuje. Nemluvě o těch, kteří z nějakých důvodů tomuto církevnímu požadavku nejsou schopni plně dostát (myslím lidi nemocné, pečující o malé děti, či staré rodiče, ti, kteří musí i v neděli pracovat, zvláštní kapitolu tvoří psychicky nemocní, pro které je návštěva kostela často obtížná, apod.). Mě navíc dost vytáčí praxe udělování tzv. dispenzu, kdy kněz věřícího uvolní z ,, nedělní povinnosti,´´jako by Bůh byl nějaký šéf v zaměstnání, u kterého si člověk musí brát volno nebo přísný policajt, kterému tolik záleží na plnění předpisů. Prostě panuje v této věci hrozné zákonictví.
jk-s
jk-s
"Ale kde je napsané pravidlo, že musím?"

V kodexu kanonického práva, kánony 1246-1248 :-)
PilnáVčelka
PilnáVčelka
Ano, ale toto tvrdí církev, nikdy něco takového neřekl Ježíš. Vždyť on je Pánem nad sobotou!
A neargumentujte prosím papežskou neomyslností. Církev v dějinách udělala spoustu chyb.
jk-s
jk-s
Církev to netvrdí (natož pak jako neomylný výrok), církev to pouze nařizuje.

Komentář upraven .

PilnáVčelka
PilnáVčelka
Ale proč to církev nařizuje? Jaká je příčina, důvod jejího počínání?
jk-s
jk-s

Nevím, nejsem církev ani v církvi. Nejspíš pro větší slávu Boží a věčnou spásu duší těch, kteří se do náruče Matky Církve sami svěřují.
ViliamGoga
ViliamGoga
Tam kde jde o věc mého otce jsem i já . Z toho tedy vyplývá že věřící mají na mše a všechna shromáždění která se konají ve jménu Páně chodit .
Lechy
Lechy
Chození na všechna shromáždění, která se konají ve jménu Páně, je nemožné a snaha o to zavání duchovním obžerstvím - i proto byl stanoven limit dvou sv. přijímání za den.

Katolická církev, a nyní i mnoho církví protestantských, uznává kromě Písma též tradici, což souhlasí s Ježíšovým výrokem, že Duch Svatý nás bude učit i po Jeho odchodu.

Nicméně neméně platí: ,,Varujte se kvasu farizeů a saduceů". - A myslím, že klérus (a nejen on) se v mnohém chová stejně jako tyto dvě skupiny. Tradice se dá změnit - že se něco nějak dělá už postaletí nijak nezaručuje, že je to správně. Myslím, že spoustu věcí jsme ještě nepochopili a v tradici přetrvává spousta chyb, které udělali již první křesťané. Farizeové se odvolávali na Mojžíše a Abraháma - a Ježíš jim na to řekl, že Boží učení nahradili učením lidským, a že mnoha duším tím zavřeli cestu ke spáse...

Dále: církví nejsou zdaleka jen kněží.

Také: Bůh je všude, nejenom v kostele.

Nicméně nejlépe jsem se cítil, když jsem chodil na mši téměř denně (tedy nejen v neděli, ale i ve všední dny) - a když už jsem pak nemohl, protože nejsem z města, ,,všední" mše mi chyběly...

Myslím, že pravé křesťanství není o povinnosti (a tedy ani vynucované poslušnosti), nýbrž o Lásce.

Komentář upraven .

Hali
Hali
Souhlasím s Jendou. Jsou i lidé, kteří chodí jako vzorní katolíci na mši sv. neděli co neděli, nebo i ve všední dny, chodí vždy ke sv. přijímání i ke zpovědi, ale to ovoce to potom jaksi nenese. :-( To si potom říkám, k čemu to vlastně je, když se nedokážeme vnitřně proměnit.
Fotios
Fotios
Mnohokrát jsem o tom přemýšlel. Pomni abys den sváteční světil. Mně je 67 let a pořád si vzpomínám na mládí. Můj otec roky nechodil do kostela, ale v mých očích byl zbožňější než moje matka. V neděli babičkám které byly nemohoucí donesl oběd a když byl na poli a byl tam Kříž tak ten kříž ozdobil květinami. Pasáže z Bible znal z paměťi A vyprávěl mně o Bohu . Měl udělaný klíč od kaple a každý rok na silvestra se sám modlil Kapli a děkoval za uplynulý rok. V ložnici měl velikou sochu svatého Antonína a k tomu se pravidelně modlil, ale do kostela vůbec nechodil. Matka ještě žije chodí pravidelně do kostela odříkává pravidelné modlitby nedejbože aby některou vynechala. Když přijde návštěva a ona má zrovna v televizi mši tak musí odejít přemýšlel jsem o tom o všem, tak já kdybych byl Bohem tak mého otce uvedu do království nebeského i když nikdy nebyl v kostele ale Boha miloval a pomáhal kde mohl nezištně A každému. Je psáno pomni abys den sváteční světil. Já jsem k Bohu blíž v lese v tichu kde zpívají ptáci kde můžu rozjímat a pomodlit se. Než v kostele kde se lidi navzájem pomlouvají a Boha mají stejně daleko od svého srdce. Já jsem pro, ať každý svědí sváteční den tak jak uzná za vhodné co komu více prospěje na duši. A Bůh to snad po smrti porovná, protože vidí každému do duše a ví proč to dělá tak či onak.