Je Ježiš Jahve? Alebo - sú jednym Bohom?

Oponent
Oponent
Z učenia tých čo veria v trojicu vyplýva, že Otec/Jahve/ je vlastne Boží syn Ježiš. A teda, že Ježiš je vlastné "Pán" /Hospodin/ a že je rovný Bohu. Túto rovnosť veriaci v trojjediného Boha deklarujú aj tvrdením, že titul "Ja som" (z Jána 8,58 a iných podobných textov z Jánovho evanjelia),sa rovná Božiemu menu uvedenému v Exoduse 3,.14! /"Ja som, ktorý som"/
Lenže toto tvrdenie je skreslenie biblickej PRAVDY a aj istých historických faktov!
Podrobný, biblický rozbor odmieta takéto spájanie /tvrdenie/, a tak viera v trojjediného Boha stojí na nepravde!
Môže potom byť takéto učenie prijateľné Bohu PRAVDY ???
----------------------------------------------------------------------------
Viac /rozbor/ na ........ https://milano.blog.pravda.sk/2021/02/06/ja-som-ja-som-ktory-som/