Vodní křest

ViliamGoga
ViliamGoga
Otázka -

Je možné aby voda mohla očišťovat lidské svědomí ?

Ptámse protože všechny církve věří že vodou bylo naše svědomí očištěné.

Další otázka -

Proč se mnozí přou o to zda li být pokřtěn jen pokroprním nebo úplným ponoření do vody když je zcela proti zdravému rozumu aby voda lidské svědomí očišťovala ?


Navíc proč se mnozí přou o to zda li být pokřtěn jen pocákáním nebo úplným ponoření do vody když křtem Jana Křtitele žádná církev nekřtí ?


Pouze při křtu Jana Křtitele se ponořovalo do vody !

Ale také všichni víme že Jan křtil pouze k pokání a nikoli na odpuštění hříchů.

Nepochopili snad všichni že křest na odpuštění hříchů je pouze teologický nesmysl který je navíc zcela proti zdravému rozumu ?

Cožpak může voda lidské svědomí očišťovat že tomuhle teologické u nesmyslu všichni věří ?