Viac konať, menej hovoriť! /mier,pokoj/

Oponent
Oponent
Veríme, že raz tu na zemi bude pokoj zbraní a že nikto sa už nebude báť vojny, .... lebo nebudú?
Ale čo by sme mali preto urobiť my, ľudia?
Čo nám k tomu hovorí učenie Ježiša Krista, .... kniežaťa pokoja?
Dá sa odmietnuť násilie, a vojna, ....... akokoľvek by sa nás dotýkala?
Ako by sa k tomu mal postaviť kresťan?
Čo nám hovoria slová, že "kto mečom bojuje aj mečom zomrie", ...... a že máme milovať aj nepriateľov?
Môže kresťan jedným kútikom úst kričať bojové heslá a druhým kútikom úst chváliť knieža pokoja?
Koho "máme viac poslúchať, vládcu alebo Boha", ak sa nám káže robiť niečo proti nášmu biblicky školenému svedomiu?
https://milano.blog.pravda.sk/2020/07/25/zalozme-ohen-budeme-palit-vojensku-vyzbroj-celeho-sveta/