Do jaké církve „vkročit“ ?

JanRK
JanRK
Dobrý den.
Potřeboval bych poradit. Je mi 19 let a je tomu asi 2 roky co jsem se začal zajímat o křesťanství. Začal jsem číst Bibli atd. Stal se ze mě věřící člověk. Teď ovšem stojím před křižovatkou. Nejsem pokřtěný a nevím jakou církev si mám vybrat. Katolická se mi zamlouvá především kvůli rozmanité historii svatých. Rád čtu o jejich životě a držím je v úctě. Ovšem nevím jestli se chci připojit ke komunitě, která mnohdy až nevhodným způsobem nakládá/jedná s homosexuály a má některá pravidla, která nejsou nikde zmíněna v Bibli (např. zákaz sebeukájení). Potom tu jsou protestanté. Ti mají mou oblibu zejména kvůli dvěma farářům (PastoralBrothers) a názoru, že ke zpovědi se nemusí do kostela a můžete se svěřit přímo Bohu a žádat o odpuštění. Protestanté ovšem zase neuznávají svaté a panně Marii moc pozornosti také nedávají. O dalších církvích jsem moc neslyšel a v mém okolí se až na husity, katolíky a pravoslavné nikdo jiný nevyskytuje. Problém tedy je ten, že se cítím jako bych nikam nezapadal, nikam nepatřil. Chtěl bych být pokřtěným křesťanem a rozvíjet svůj duchovní život, ale nevím kam jít. Bojím se toho, že si vyberu špatně a nebudu moct přejít jinam.
Děkuji předem za rady.
dromedar
dromedar
Pokud hledáte církev co nejlépe odpovídající Vašemu výše formulovanému nynějšímu nastavení ("úctu k Panně Marii a svatým ano, ale pěkně prosím bez katolické sexuální etiky a bazírování na svátosti smíření"), možná by tím, co hledáte, mohla být církev starokatolická.

Ale: nebylo by lepší hledat, kde je pravá církev Kristova, a až/pokud ji najdu, stát se jejím členem, i když mi třeba její učení a praxe nejsou ve všem příjemné?
Šmoulice
Šmoulice
Hlavní je nevybírat si "pravdu" podle toho, co je Vám pohodlné. Přejít k jiné církvi ale můžete vždycky, toho se opravdu bát nemusíte.
Já jsem se v osmnácti stala katoličkou jednoduše proto, že každá jiná církev má svého pozemského zakladatele, jediná katolická Církev se nikdy neoddělila od té, kterou založil Kristus na skále Petrovi a slíbil jí ducha pravdy.
Ale nebylo to vůbec lehké, ten proces konverze... Hlavní je mít kolem sebe moudré věřící lidi.

bailamos
bailamos
Já bych ještě zvážil KHS. Tak na druhý-třetí pokus najdete kněze, který všechny vaše nároky splní a zlozvyky schválí. Přitom současně získáte pocit, že jste katolíkem, protože KHS se tak běžně označuje. Být to na mě, asi bych měl vybráno.
jk-s
jk-s
Bohu žel, KHS není církví ani náboženskou společností registrovanou podle zákona č. 308/1991 Sb.
bailamos
bailamos
Je, jako „Církev římskokatolická.“
Šmoulice
Šmoulice
Zapomněla jsem vyjádřit vděk a obdiv za použití dolních uvozovek! Vždycky mi to udělá velkou radost, sama jsem na jejich psaní líná.
dromedar
dromedar
V tomhle speciálním kontextu se asi projednou sluší vysvětlit, že @bailamos je lefébvrista a jeho zkratka KHS znamená "koncilní humanistická sekta".
bailamos
bailamos
Ano, to je pravda (až na tu čárku nad „e“, ve slově „lefébvrista“), ale tím se nenechte rozhodit, pro Vaše úvahy to není jakkoliv relevantní.
@Šmoulice: Je to zlozvyk z doby, kdy jsem sázel knihy. Na notebooku číslicovou klávesnici nemám, takže tam používám ty jediné pravé globální uvozovky „"“
Šmoulice
Šmoulice
@bailamos To nebylo na Vás, u Vás jsem si toho totiž nevšimla. :D

A "hledajícího" bych pojmy jako lefebvrismus nebo druhý vatikánský koncil vůbec nezatěžovala, kuš.
dromedar
dromedar
Souhlasím. Ale když se jednou začne zatěžovat "KHS", není vyhnutí.
jk-s
jk-s
Je-li už touha někam »vkročit«, doporučil bych »vkročit« spíše do římskokatolické církve než do starokatolické. Starokatolíci nemají papeže, který je neomylný, hovoří-li se stolice ve věcech víry nebo mravů závazně pro celou církev. Kromě toho je v registrované římskokatolické církvi možné zastávat velmi široké rozpětí názorů na nauku či patoraci, postojů, spirituality - a to díky procesům, pro něž byl rozhodující právě Druhý vatikánský konci, který vygeneroval onu velkou rozmanitost, takže někteří katolíci dnes hovoří třeba i o té KHS nebo FSSPX.
deFlegmatique
deFlegmatique
Církev je jedna - katolická, to ostatní jsou denominace, které označení církev používají neoprávněně.
Šmoulice
Šmoulice
Chtěla jsem napsat to, co napsali jk-s a deflegmatique, ale bála jsem se, tak díky za to. :D
dromedar
dromedar
(Taky už je to detail pro původní otázku zcela nepodstatný, ale považuji za vhodné podotknout, že @deFlegmatique je ve své horlivosti papežštější než kongregace pro nauku víry - viz deklaraci Dominus Iesus, čl. 17.)
deFlegmatique
deFlegmatique
Děkuji za doplnění detailu z mého pohledu nepodstatného.
jk-s
jk-s
(Mějme na paměti též prohlášení Jana Pavla II. k deklaraci Domines Iesus:
»Jestliže dokument, spolu s II. vatikánským koncilem prohlašuje, že "jediná Kristova církev přetrvává v katolické církvi", neznamená to nedostatek ohleduplnosti vůči ostatním církvím a církevním komunitám. Toto přesvědčení je provázené vědomím, že to není lidská zásluha, ale znamení Božské věrnosti, která je silnější, než lidské slabosti a hříchy, které slavnostně vyznáváme na začátku postní doby.«)
JanRK
JanRK
Nevybírám si podle toho co je mi pohodlné. Jen mi přijde divné potřebovat prostředníka při zpovědi. K té masturbaci. Přijde mi nevhodné přirozené sebeuspokojení, které je navíc běžné v dospívání, nazývat hříchem. Bůh chce abychom byly všichni šťastní. Ke štěstí vede mimo jiné hlavně rodina a láska, tudíž ano - masturbace zavání hříchem, pokud se pomocí ní vyhýbáme ostatním lidem a nehledáme partnera na založení rodiny. Ovšem katolická církev hlásá, že je masturbace hříchem vždy. To ovšem podle mne není pravda. Mladí lidé nemají jak založit rodinu, když jsou například na základní škole. Na internetu se potom dočtou, že je masturbace hřích a jsou akorát pod tlakem. To může hlavně u hodně mladých vést ke ztrátě víry a odvrácení se, protože sexuální pud je silný.
Ještě bych chtěl dodat, že i přes tyto překážky bych asi volil katolickou církev. Jen mi některé věci nedají spát. Teď už mi zbývá akorát doufat, že v mém městě máme tolerantní komunitu, která by mě ráda přijala i přes mé výše zmíněné názory.

Otázka na závěr. Křtem u katolíků, se stávám křesťanem nebo katolickým křesťanem ?
Šmoulice
Šmoulice
Jak jistě víte, Kristus sám řekl, že co apoštolové rozvážou na zemi, zůstane rozvázáno a naopak. Zpověď není nic nebiblickeho.
Křest je univerzální, církve si jej uznávají. Když odejdete od katolíků, budou Vás i jinde považovat za pokřtěného křesťana (a naopak, když budete pokřtěn třeba u evangelíků, bude křest platný i pro nás katolíky).
JanRK
JanRK
Nemyslel jsem, že je zpověď nebiblická. Jen mám za to, že když se svěřím Bohu přímo, je to to samé jako jít do kostela a svěřit se knězi. Jinak děkuji Vám i ostatním za odpovědi a informace. Moc si toho vážím :-)