Prečo sme neboli bdelí?

Oponent
Oponent
Z celej ľudskej a biblickej histórie je zrejme, že ľudia sú nepoučiteľní, a že vždy opakujú stále tie isté chyby. https://milano.blog.pravda.sk/2020/03/28/a-nic-nezbadali/
A to mnoho naznačuje a našom správaní, a o našom srdci, pohnútkach. Takmer vždy volia ľudia - cestu menšieho odporu a to,čo volia široké masy. Boja sa byť poctiví sami k sebe, a niesť ten často proklamovaný "kríž"/kôl/. A nakoniec sa stane to, o čom píšu dané texty: .... "„Prešla žatva, pominulo leto, ale my nie sme zachránení!“ Jer.8,20.
-----------------------------------------------------------
https://dailyverses.net/images/sk/kat/prislovia-14-12.jpg .... druhý verš!

Nuž ale stále platí, že "čo zasejeme , to aj zožneme"!

Komentář upraven .

MichaelaHakova
MichaelaHakova
"Čo zasejeme, to aj zožneme." verš, ktorý ma v poslednej dobe tiež veľmi oslovuje. Ale premýšľam, prečo je Váš príspevok napsaný v hodne negatívnom tóne... máte svoje svedomie kľudné? Ak áno, tak sa netrápte. Vás nebude Boh súdiť za pohnútky iných sŕdc, len za to Vaše. Ak vy žijete poctivo a verne nesiete svoj kríž, tak sa nemusíte báť "potopy". Verím, že každý jeden z nás kresťanov sa túži dostať na koráb a taky podle Písem očakáva, že deň "druhej potopy" príde. Či to bude zajtra alebo o 1000 rokov, nie je podstatné. Dôležité je žiť s očakávaním druhého Kristovho príchodu a robiť všetko preto, aby nás nezastihol nepripravených (10 panien), ale bdelých.
Takže áno, venujme celé svoje snaženie tomu, aby sme boli pripravení, lebo neznáme dňa ani hodiny. Pán Ježiš príde ako zlodej v noci a vezme si svojich vyvolených naspäť k sebe.
Oponent
Oponent
A máte pocit, že dnešní kresťania sú pripravení, bdelí a žijú poctivo, verne?
Mňa osobne to trápi, ..... a malo by to hlavne trápiť tých, čo vedú kresťanov/pastierov/.
Pretože to, akí sú kresťania/kresťanský svet/ je vizitka/zrkadlo/ tých čo stoja na čele cirkví!
Skúste hádať, o čom asi hovorí Zjavenie 8 kapitola?!
https://milano.blog.pravda.sk/2019/05/03/hadanka-zivota-a-smrti/
Katolícky kňaz J.Porubčan v knihe.... Apokalypsa/str.14/ píše: ....."Ked raz po dvoch tisícročiach vzdelaný kresťan vystúpi na obhajobu svojej cirkvi, už sa ani velmi nepokúsi argumentovať láskou, ktrorou táto zaplavila dejiny/ako by aj mohol/, ale skôr sa bude uchylovať len k vyzdvihovaniu zásluh, ktoré mala táto na poli pokroku, umenia, vedy a kultúry".Tolko citát.
Ale ja pokiaľ viem, tieto zásluhy u Boha nenájdu velkú odozvu. Čiže, tu sa tvrdí, že RKC je cirkev bez lásky, teda mrtva cirkev. Dnešný nemorálny "kresťanský" svet je toho dôkazom.
A to nie je dobré, ......
Kresťanstvo totiž nie je o návšteve kostolov, o mechanických a rutinných obradoch a podobne, .... ale je to spôsob života , založenom na láske.
Na tej láske, ktorej dnes niet!
A ak niekto povie že áno, .... tak to, že takmer polovica manželstiev sa rozvádza, ... a v tej druhej polovici to tiež že nie je ružové, .... že dnes je rodina nebezpečným miestom na život a že tam dochádza najviac k násiliu, ..... tak tým mňa nikto nepresvedčí, že to takto má byť!
Alebo áno?
Alebo to všetko robia len tí zlí ateisti?
MichaelaHakova
MichaelaHakova
Pekný deň, ja sa v dnešných dňoch potkávam spíš s inou realitou než s "cirkvou bez lásky". A to s cirkvou hoci s láskou, no bez morálky. A tak ako som presvedčená, že cirkev bez lásky nie je cirkvou, tak som rovnako presvedčená, že pokiaľ sa v cirkvi vedome prekračujú určité morálne princípy, a obhajuje sa to poukazovaním na dôležitosť lásky, tiež to nie je správne. Láska a zákon sú dve strany jednej a tej istej mince. Jedno bez druhého je nefunkčné. Tak ako nie sme schopní pochopiť celý obraz kresťanstva len zo starej, či novej zmluvy jednotlivo. Je to o vzájomnej súvislosti oboch - zákona a lásky.
To, že sa veľa manželstiev dnes rozvádza, áno, je to smutné, ale pokiaľ nehľadajú pomoc, je to ich súkromný problém, ktorý by sa mali snažiť riešiť a predchádzať mu najlepšie ako vedia. Problém je samotná neúcta k sviatosti manželstva, resp. manželstvu, ako k nerozlučnému zvazku dvoch osôb, občas je to výzva, no viem, že za to stojí popasovať sa s problémami.
Preto buďme bdelí, aby nás Pán našiel pripravených, keď sa vráti. Tehdy budeme súdení sami za seba, za nikoho iného.
Daniel Zouhar
Daniel Zouhar
Krásný a požehnaný den. Děkuji za Vaše příspěvky. Dovolím si k tomu též něco přidat. V posledním polovině roku jsem si o to více uvědomil, že různé katecheze o tom, jak je to všechno v církvi po druhém vatikánském koncilu hlavně o společenství apod. teď naráží na pomyslný mrtvý bod. V reakci na poslední nařízení vlády v ČR, které ČBK interpretovala naprosto milně, jsem se dozvěděl, že kněží se budou všem věnovat individuálně, takže najednou žádné rodiny, společenství maminek etc. V lásce řeknou, že všechno jen "individuálně" - tedy jen jednotlivcům. To, že rodina - = muž, žena jsou jedno najednou nikoho nezajímá, nikoho nezajímají starosti rodin, které to teď psychicky nedávají kvůli výpadkům příjmů, kvůli obtížím s karanténou, ztrátě spolupracovníků s COVID v zaměstnání etc. už nezajímá nikoho.
Zdá se, že nyní dochází nejen k rozkladů vztahů hlubšímu než dříve, ale i k rozdělování církve - na církev internetovou, která je spojena obrazovkou a na církev podzemní, která pokračuje dál, jen v o to větší tajnosti. Jen je pravdou - že každý, kdo se rozhodne pro podzemí, tak mu hrozí perzekuce jak od vládních či společenských institucí, tak od vlastních církevních představených.
Oponent
Oponent
Daniel - Lenže laik sa s tým bude vedieť veľmi ťažko vysporiadať, pretože tí čo ešte žijú svoje kresťanstvo vidia dnes radikálne zmeny a nie k lepšiemu. Samozrejme, tej formálnej , matrikovej skupine kresťanov to bude jedno, .... ich trápia úplne iné otázky. A mám zato, že hľadajúci človek, ..... kresťan akejkoľvek sa musí rozhodnúť nie pre "tradičnú cirkev", .... alebo nie pre "modernistov", ..... a ani nie pre nejaké "podzemie", .... ale pre jedinú cestu ktorú ponúka Ježiš Kristus. Lebo taký pojem ako "jednota v mnohosti" je nebiblický pojem, a aj preto dochádza k úpadku hodnôt a hlavne tej lásky!
Boh tu vždy mal len jeden svoj ľud, .... jednu cirkev, .... jeden zbor. Všetci hádam viem, že "Kristus nie je rozdelený"?!