"Iný Ježiš" ! Biblický Ježiš versus Helénsky Ježiš!

Oponent
Oponent
Je životne dôležité presne spoznať totožnosť Krista a jeho Otca, všemohúceho Boha.
Biblia už od počiatku kresťanstva varuje kresťanov aby neučili "iného Krista", pretože by sme stratili Božie schválenie.
Preto treba preskúmať, či naozaj veríme v biblického Krista, alebo Krista filozofov, ktorý vzišiel z koncilov a je nepochopiteľný a nebiblický!
Pretože ak učíme "iného Krista", tak stojíme v konečnom dôsledku proti samotnému Kristovi a naše uctievanie Boha sa míňa účinku a prídeme o to najcennejšie.
Lebo je to duch antikrista, ktorý učí a hlása "iného Ježiša"!
-----------------------------------------------------------------------------------------
https://milano.blog.pravda.sk/2020/03/06/ucenie-antikrista-iny-jezis-biblicky-jezis-versus-helensky-jezis/