Jak miluješ své nenarozené bližní?

AbolicionistézČech
AbolicionistézČech
Kolem nás je každý den zavražděno více než 60 nenarozených dětí svými vlastními rodiči. Jako křesťané máme povinnost odhalovat a usvědčovat zlo (Ef 5:11). Máme se zastat těch kdo jsou vedeni na popravu (Př 24:11-12), máme otevírat ústa za němé určené na porážku (Př 31:8-9). Zbožnost nám Bůh ve svém Slově definuje jako zastávání se vdov a sirotků v jejich soužení (Jk 1:27) a kdo je větší sirotek než ten koho opustí jeho rodiče před narozením? Ježíš řekl, že "cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nejmenších, ani mně jste neučinili." (Mt 25:45)
Máme být lidem práva a spravedlnosti, tak co děláme s bezprávím a nespravedlností, která se děje kolem nás?
Proti tomuto zlu se musíme postavit biblicky věrně, tak jak je načrtnuto třeba tady:
https://abolicioniste.cz/cesta-spravedlnosti/
nebo tady
https://abolicioniste.cz/co-muzu-delat/

Ale otázka zůstává.. Jak miluješ své nenarozené bližní, kteří jsou kolem nás vražděni po desetitisících?