Kto bude vládnuť na zemi? A nad kým? A kedy?

Oponent
Oponent
Biblia uvádza: ..... Katolícky preklad- Zjv 5,10 ..... " a urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu; a budú kraľovať na zemi."
Tieto slová a dalšie zo Zjavenia sa spájajú s "s kráľovskou a kňazskou" skupinou, .....ale ak má byť podľa niekoho zem zničená /spálená/ kto bude komu a kde vládnuť potom?
radim24
radim24
Mě se líbí ten verš z Daniela UMalchutá weShaltána URevutá techot kol-šemája jehívat le'am qadíše eljonín, malchuté malchut alam wekol šaletanaja leh jiflechún ve jištammeún! Líbi se mi na tom to, že nás nazval Božímy Syny a královským kněžstvem. A nad kým budeme vládnout? To je přece jasné viz Genesis 1:28-30. V bibli se současně píše o novém Jeruzalému a ten nový Jerzualém podle mě nebude na zemi, ale v nebi. Nebe má více úrovní, takže není zcela jisté, že to bude ta stejná země jako nyní, protože i v nebi, tedy v království nebeském jsou věci podobné těm pozemským.
Oponent
Oponent
Radim, už chápem prečo mnohí "kresťania" si myslia , že v nebi budú mať svoje hmotné telá, ako aj Ježiš. Niekedy sa tak zamýšľam,...... ako môže vládca tohto sveta, tak zdeformovať obraz Boha a biblickú nádej u tých, čo tvrdia, že sú kresťania? A naozaj, nepoznám odpoveď.
Niekto si z niekoho robí "dobrý deň",....a tí ľudia to ani nerozpoznávajú. A tak tu máme trojjediné bytosti,...hybridné bytosti /mäso-duch/,.....zem v duchovnej sfére,..a aj zvieratá v nebi,......latríny v nebi a podobne.
-------------------------------------------------
Radim,....ty si zo mňa strieľaš?
radim24
radim24
Však v bibli se píše, že někteří lidé byli vzati, tedy i se svými hmotnými těly. Jak to dal vyšešil Bůh už není moje starost.
Oponent
Oponent
Nie neboli vzatí tak, ako o tom sa učí. Enoch bol "vzatý" tak že zrejme usnul v smrti a čaká na vzkriesenie v "posledný deň". Boh ho týmto ušetril od istej smrti jeho odporcov. Enoch nemohol isť do neba, nakoľko ešte vtedy nebola "zasvätená cesta do neba", a ako vieme, Ježiš bol "prvotina vzkriesených". Teda, bol prvý človek čo zomrel a bol vzkriesený do neba!
A Eliáš po svojom "vzatí do nebies"/atmosféra okolo zeme, nie doslovné nebo/, potom neskôr ešte písal listy kráľovi Jehorámovi. — 2. Paralipomenon 21:1, 12–15.
A hádaj prečo sa tam spomína ten "nebeský voz"?
"Ale hovorím vám, bratia, že telo a krv nemôžu zdediť Božie Kráľovstvo ani porušiteľnosť nezdedí neporušiteľnosť." 1 Kor.15,51
Treba túto biblickú a logickú pravdu akceptovať!