Názor na zlé hříchy

radim24
radim24
Ale já nemluvil o Bohu, ale o člověku! Člověk to nedokáže. A židé nejsou prasata, aby se chovali jak pohané. Bavíme se o zbožných lidech, kteří se řídili Tórou! Už to konečně pochop! já nemluvím o prasatských pohanech, ale o svatých lidech, kteří žili podle Božích přikázání. Proto ty tvoje články vycucané z internetu jsou k ničemu, v té době internet nebyl a ty prasárny co dneska dělaj lidi v té době židé nedělali. Bavíme se tu o Josefovi a Marii. Tyhle zhoubné myšlenky vymýšlejí pohani, kteří žijí celý život v hříchu.

Komentář upraven .

Oponent
Oponent
Teraz neviem o čom hovoríš? A ja citujem Písma a uvádzam závery zdravej mysle. Pohania a ich názory ma nezaujímajú, aj keď ich dobre poznám!/pohanskú filozofiu/
Ja som reagoval na počatie Ježiša skrze ducha! A to, čo som napísal je aj pravda.
A dnes to dokáže aj človek, nemusí vôbec dôjsť k deflorácií!
radim24
radim24
Tyto myšlenky, které ti přichází, nejsou z Boha. Já nemluvím o současným člověku, ale o židu té doby, o Josefovi a Marii, kteří byli čestní, spravedliví a svatí, neboť Izrael, pokud žije podle Božích přikázání je Svatý národ. Mají své zvyky a to o čem tu mluvíš, je zvrácenost, která by u nich nemohla být vykonána z několik důvodů. Například proto, že muž se ženy prakticky ani nedotkne, dokud není svatba. Jediný případ kdy je to možné, je setkání za účelem sexu a zplození dítěte před svatbou, kdy je možné takto stvrdit předmanželskou smlouvu, ale není možné aby dělal to o čem tu píšeš - a to jsou tvoje myšlenky ne moje. Kdyby tvá mysl byla čistá, nemohly by ti tyto ohavnosti přijít na mysl. Takto uvažují pohané, kteří o tom jak žili židé té doby nic nevědí, ale pro nás, kteří žijeme vírou a jejichž mysl je obnovována Duchem svatým, to není možné. Další jsou náboženská pravidla či zvyky, kterými se řídí manželský pár, to kdy mohou mít sex a jak to probíhá, neuvažují tak jako pohané, kteří jsou dnes obklopeni přemírou sexuálních podnětů, kdy ženy se uzakují své obnažené nohy, ruce atd. to v té době nebylo tak běžné jako dnes a tudíž ani tito Boží muži nebyli vystaveni takové míře pohoršení jako je tomu dnes. Dnes se mysl pohanů napájí, nebo spíš uspokojuje, přemírou sexuálních podnětu, své oči muži pasou na nahých ženských tělech z reklam na spodní prádlo, erotických scén z filmů aj. a fantazii se meze nekladou. Jejich chtíči se meze nekladou. Chtíč chce stále víc a víc a podle toho pak vypadá mysl člověka. V té době, o které mluvím to bylo úplně jinak. Žid se musel mnoha věcí vyvarovat aby se zachoval čistý. Být nečistý znamená, že byl částečně oddělen od zbytku společnosti, i když nevím přesně jak to probíhalo, ale je logické, že člověk musel chtít nějak fungovat i v té společnosti, dnes by to tak snadné nebylo.

Shrnu to asi takto: Uvažuji v historicko-kulturním kontextu a ne v mysli moderního muže, která je úplně mimo. To je podobné jako představa jednoho kazatele, kterého jsem si nedávno vyslechl, který srovnával prostitutky dnešní a tehdejší židovské. Ten mluvil o bordelu ale vůbec nechápal kulturně historickou odlišnost, jiné prostředí a nesrovnatelné situace. V té době byly prostitutky zahalené, jinak by je židé ukamenovali. Ty dnešní se odhalují a v takovém bordelu jsou ty holky téměř nahé, jenže tehdy to vypadalo docela jinak. Třeba příběh Támar a Judy napovidá, že Juda tu prostitutku neviděl do tváře, protože byla zahalená. Kdyby mělo odhalenou tvář, musela by se hanbou propadnout, a společnost by ji vyvrhla. Museli se zakrývat aby nedopadlě špatně. Juda ji neviděl do tváře. Pravděpodobně to dělali v noci a viděl kulový, šlo jen o čistý koitus, protože ji zaplatil a to je logické, že při tom o nic jiného nešlo. Kdyby Marie byla prostitutka, pak by musela bible lhát - z toho důvodu mě nemohla taková myšlenka vůbec napadnout a logicky říkám, že to není možné! Je to výmysl choré mysli.

Komentář upraven .

Oponent
Oponent
Ale prečo to spájaš s ľudmi tej doby? To je samozrejme každému , že to vtedy nevedeli a aj preto Jozefa musel upovedomiť anjel aby Máriu neposlal preč.
A aj kresťania musia byť pod rovnakými zásadami, aké vyplývali aj zo zákonov daných Izraelu!
A ja som reagoval na deFlegmatica a na jeho otázku o "panenskej blane".
Teda,....sex až po svadbe. A žiadna "blanca",....a keď už, tak len tá ..."Una Paloma Blanca"!
radim24
radim24
nebavili jsme se snad s deflangem o tom jak panenství dokazovali židé té doby?

deFlegmatique
13. listopadu
"to popisuje pouze způsob, jak panenství dokazovali, nikoli podstatu panenství jako takového"

Přece nejde o to jak je to dnes, ale jak to bylo tehdy a jak to ustanovil Bůh. Dneska si lidi posouvají měřítka a obhajují si to svými vlastními alibistickými výmluvami, aby se nemuseli řídit "tak přísným" zákonem. Bible byla napsána univerzálně, ale není to tak, že jen pro tu dobu. Je absurdní jak se za ten čas posunuly měřítka. Jen proto, že dnes žijeme v době, kdy se uvolňují mravy, neznamená to, že se uvolní mravní standardy bible, resp. Boží požadavky na svatost. Kdysi byly pro židy hrozbou pohané a jejich modlářské stvůry (modly se kterými smilnili - někdy obrazně, že se jim klaněli a tím byli nevěrní jedinému pravému Bohu JHWH, a jindy doslovně, že s nimi měly sex). Dnešní modly existují hlavně v myslích lidí, protože lidi se dnes klaní sami sobě, modlou se jim stalo to, že si myslí, že si vystačí bez Boha a že si mohou sami řídit svůj život, aniž by to mělo pro mě mělo důsledky; a u katolíků jsou takové modly ve svatých, v soškách a křížích, na které spoléhají a myslí si, že jim něco pomohou - ač to co dělají je po technické stránce i duchovní úplně stejné s antickým okultismem a modlářstvím té doby; zatímco u buddhistů jsou modlářstvím a čarodějnictvím mantry, u katolíků je to růženec (úplně to samé) ...

Komentář upraven .